Het verzoek om vergoeding van deze door de gemeenten gemaakte kosten had eind juli moeten plaatsvinden, maar is verlengd tot 31 augustus, zo blijkt uit een gezamenlijk antwoord van het ministerie van Modernisering van de Staat en het Openbaar Bestuur en het ministerie van Planning, dat aan het agentschap Lusa is toegezonden.

Gemeenten kunnen steun aanvragen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) - Noodtoestand volksgezondheid om de gemaakte kosten vergoed te krijgen tot een maximumbedrag van 150 duizend euro per gemeente. Het EUSF heeft in totaal 55 miljoen euro aan Portugal verstrekt. Tot eind augustus kunnen deze gemeenten via het loket 2020 een overzicht van de uitgaven indienen die zij tussen 14 maart en 30 september 2020 hebben gedaan in het kader van "onmiddellijke hulpverlening aan de getroffen bevolking", "bescherming van de bedreigde bevolking" of "bestrijding van ernstige risico's voor de volksgezondheid of beperking van de gevolgen daarvan".

In dit verband zijn voorbeelden van subsidiabele uitgaven de aankoop van medische uitrusting en apparatuur, waaronder beademingsapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder maskers, handschoenen en operatiejassen, de installatie van veldhospitalen en andere infrastructuur voor civiele bescherming en het gebruik van laboratoriumanalyses en andere diagnostica. "Het bedrag van de steun komt overeen met 100 procent van de subsidiabele uitgaven tot een maximum van 150 duizend euro per aanvraag, waaraan eventueel een restbedrag kan worden toegevoegd dat naar evenredigheid zal worden verdeeld onder de gemeenten met uitgaven van meer dan 150 duizend euro", legde de regering uit.