In een officieel document van het ministerie van Milieu, dat op 3 augustus in werking is getreden, wordt erop gewezen dat "in het jachtseizoen 2021-2022 de jacht op de tortelduif niet is toegestaan", rekening houdend met het feit dat "de populaties van de tortelduif (Streptopelia turtur) de laatste jaren aanzienlijk zijn gedaald, ondanks de reeds genomen beschermingsmaatregelen, zoals de vermindering van het aantal jachtdagen en van de dagelijks te slachten hoeveelheden".

In de verordening wordt benadrukt dat deze beschermingsmaatregel in overeenstemming is met soortgelijke besluiten die zijn genomen door de EU-landen die door de westelijke trekroute van deze soort lopen.

"Aan de essentiële voorwaarde om van deze maatregel een significant effect op de tortelduifpopulaties te kunnen verwachten, is dus voldaan", zo wordt onderstreept.

De maatregel was vorige week al aangekondigd door het Instituut voor het behoud van de natuur en de bossen (ICNF), dat er toen op wees dat in samenwerking met organisaties uit de jachtsector en niet-gouvernementele milieuorganisaties de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen om de jacht op deze vogel te beperken.

European Turtle-dove Call (Streptopelia turtur)

Op zaterdag bekritiseerden de 1ste niveau jacht sector organisaties (OSC) het ICNF besluit in een verklaring en eisten compensatie voor de jachtsector.

De CSO's bekritiseerden de timing, die twee weken voor de opening van de jacht per e-mail aan deze entiteiten werd aangekondigd, "zonder enig overleg en discussie met de belanghebbende partijen", nadat op 10 mei jl. een verordening was gepubliceerd die voorzag in het toestaan van de jacht op deze soort op 15 en 22 augustus en op 5 en 12 september 2021, gedurende de ochtendperiode, tot 13.00 uur.

"Een besluit als dit kon nooit worden genomen zonder enig overleg en discussie met de betrokken partijen", beschuldigden de maatschappelijke organisaties van het eerste niveau.

Onder verwijzing naar de "zeer grote investeringen" die de jachtgebieden hebben gedaan voor het specifieke beheer voor de jacht op de tortelduif, de reservering en verkoop van de jacht, de reisplanning en de hotelreserveringen, benadrukten de maatschappelijke organisaties dat de verliezen als gevolg van het verbod "iets is waarvoor de Portugese staat de verantwoordelijkheid op zich moet nemen".

Foto door YuvalrWikicommons CC BY-SA 3.0