De Club ontving een "verlanglijstje" met artikelen die hen zouden kunnen helpen en regelde dat een aantal van deze artikelen werd afgeleverd.

Op 23 juli ontmoette RCEPI-voorzitter Shirley Dunne het administratief en verplegend personeel van het ziekenhuis voor de officiële overhandiging van de uitrusting.

Het ziekenhuis was erg dankbaar voor de hulp en medewerking van RCEPI en voorzitster Shirley drukte de dankbaarheid van de club uit voor alles wat het ziekenhuis tijdens de pandemie, onder zeer moeilijke omstandigheden, voor zijn patiënten heeft gedaan.

Om de vele manieren te zien waarop RCEPI de gemeenschap helpt en informatie over lopende fondsenwervingen, bezoek de website www.rotaryestoipalace.org. Voor meer informatie over Rotary kunt u contact opnemen met moc@rotaryestoipalace.org