In een verklaring zegt de vakbond dat Super Bock Bebibas "werknemers chanteert om niet deel te nemen aan de staking die is uitgeroepen voor 5, 6, 7, 8, 9 en 10 augustus, door hen te bedreigen met een loonsverlaging van 30 procent," wat overeenkomt met de stopprestatievergoeding.

Sintab preciseert dat verscheidene werknemers van het bedrijf "hebben aangegeven" rechtstreeks te zijn benaderd, hetzij door hun superieuren, hetzij door hooggeplaatste leden van de personeelsdienst, "waarbij zij werden bedreigd met de volledige verlaging van de stopwerksubsidie die in de onlangs ondertekende doorlopende arbeidsovereenkomsten is voorzien".

Het gaat volgens de vakbond om een clausule in de doorlopende arbeidsovereenkomst die zowel door het Werknemerscomité als door Sintab als "onrechtmatig en ontoelaatbaar" wordt beschouwd.

Volgens de vakbond is het opnemen van een clausule in een overeenkomst die de werknemers het recht ontneemt om te strijden voor de verbetering van hun rechten, lonen en arbeidsvoorwaarden, "niet alleen obsceen en onwettig, maar ook een sociale aberratie die de verantwoordelijken aan de schandpaal zou moeten nagelen".

De zesdaagse staking is volgens de vakbond "het gevolg van de onwil van het bedrijf om in 2021 loonsverhogingen te garanderen die in overeenstemming zijn met de verdeling van de winst door de aandeelhouders, en heeft niets te maken met continue arbeid".

Een officiële bron van het bedrijf, benaderd door persbureau Lusa, zei dat Super Bock Bebidas de beschuldiging van Sintab "weerlegt" en "de aantijgingen van de hand wijst omdat ze duidelijk onwaar zijn".

Het bedrijf verklaart ook dat "het altijd heeft gehandeld en altijd zal handelen in strikte overeenstemming met de wet. In dit geval, net als bij eerdere stakingen, heeft het bedrijf het besluit van de werknemers altijd gerespecteerd".