In een toespraak tot het agentschap Lusa verklaarde Ricardo Mexia met betrekking tot uitbraken in tehuizen dat deze kwestie "met de grootste omzichtigheid" moet worden benaderd.

"De kwestie van de tehuizen is zorgwekkend in die zin dat we weten dat we in het verleden in die tehuizen te maken hebben gehad met een grotere ernst van de ziekte en een hoger sterftecijfer, maar, zo benadrukte hij, de situatie "is nog ver verwijderd" van het scenario van januari en februari, "dat gecompliceerder was".

In die zin herhaalde de voorzitter van de Nationale Vereniging van Volksgezondheidsartsen (ANMSP) dat het noodzakelijk is "voorzichtig te blijven" met betrekking tot de oudere bevolking, die "zeer kwetsbaar" is, en verdedigde hij dat het, gezien de toename van het aantal gevallen, noodzakelijk is zeer snel te zijn met de tests. Maar ondanks zijn pleidooi om screeningstests op covid-19 uit te voeren wanneer gevallen worden vastgesteld in tehuizen en waarschijnlijk zelfs in de dichtstbijzijnde gemeenschap, zei de deskundige dat hij twijfels heeft over het uitvoeren van massatests op dit moment. "Ik weet niet in hoeverre het zin heeft om op dit moment massatests uit te voeren in deze contexten. Beschermingsmaatregelen moeten worden gehandhaafd, maar het is niet duidelijk dat dit [massatests] op dit moment erg voordelig kan zijn", benadrukte Ricardo Mexia.