"Met het stopzetten van de beperkingen is het natuurlijk dat het aantal contacten zal toenemen en met een groter aantal contacten is de kans op meer gevallen groter", vertelde de wiskundige en professor aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Lissabon aan Lusa.

Carlos Antunes wees op het geval van Israël, dat nu al 4.000 gevallen per dag bereikt en dit land heeft de grootste vaccinatiegraad.

"We weten dat zelfs met een vaccinatiegraad in de orde van grootte van 60% of zelfs 70%, dit niet garandeert dat er geen nieuwe golven zullen zijn", zei de onderzoeker, het oneens met degenen die beweren dat Covid-19 zich al in een endemische situatie bevindt.

Volgens hem zal deze situatie pas worden bereikt wanneer 85% van de bevolking volledig is gevaccineerd.

Op de vraag of het opheffen van de beperkingen te vroeg was, verklaarde Carlos Antunes dat men er vanuit het oogpunt van risicoanalyse van uit moet gaan dat er risico's zijn voor "beide zijden, de economische en de sociale, wanneer men een dergelijk besluit neemt.

"We hebben risico's genomen en we kunnen een economisch voordeel hebben ten nadele van een ernstiger situatie op het gebied van de volksgezondheid, maar zonder een grote impact op het gebied van de ziekenhuisdienst", legde hij uit.

In die zin is de samenleving bereid dit risico te nemen, maar, zo zei hij, als het hoofddoel was de epidemiologische situatie "volledig onder controle" te krijgen, zou het "te vroeg zijn geweest om de maatregelen zo drastisch te versoepelen, om alles te beëindigen".

In een meer globaal perspectief was Carlos Antunes van mening dat het land "de juiste maatregel" had genomen, omdat de bevolking al enige bescherming door vaccinatie heeft die garandeert dat, "ondanks een toename van het aantal ziekenhuisopnames, dit niet in een significant aantal is".

"Er is ruimte voor ons om de incidentie iets meer te laten stijgen, omdat dit zich vertaalt in een lagere ziekenhuisprevalentie en niveaus die perfect beheersbaar zijn en het is op deze basis dat we het risico nemen om te openen (...) maar we moeten ervan uitgaan dat wanneer we de beperkende maatregelen volledig loslaten, er weer een situatie van verhoogde incidentie kan ontstaan", concludeerde hij.