In een verklaring aan het agentschap Lusa, stelt het territoriaal commando GNR van Setúbal dat de overtredingen werden ontdekt in het kader van de operatie "Verão Seguro 2021".

GNR van het Centrum voor Milieubescherming van Santiago do Cacém (Setúbal) "controleerde 15 personen", die werden geïdentificeerd en geregistreerd voor administratieve overtredingen "voor de praktijk van overtredingen in verband met illegale of onregelmatige kamperen en caravanning in een beschermd gebied".

De inspectie, die werd versterkt door de afdeling Criminele Preventie van de Gemeentepolitie en de Territoriale Post van Sines, werd uitgevoerd met het doel gevallen van illegaal kamperen en caravannen in de PNSACV op te sporen.

Illegaal of onregelmatig kamperen en caravannen in een beschermd gebied "kan leiden tot buitensporige en wanordelijke bezetting van openbare ruimten, kustgebieden en gebieden die zijn ingedeeld door campers en dergelijke, met negatieve gevolgen voor het landschap, het milieu, de ruimtelijke ordening en de volksgezondheid", aldus de GNR.

Boetes kunnen oplopen tot 4.000 euro voor overtreders.

De GNR voegde eraan toe dat het "kampeerders en motorhomers zal blijven sensibiliseren" voor "verantwoordelijker en milieuvriendelijker gedrag", met name in beschermde gebieden.