In het nieuwe rapport, dat op 9 augustus is uitgebracht, beschouwt het IPCC vijf scenario's, afhankelijk van het bereikte emissieniveau.

Handhaving van de huidige situatie, waarin de mondiale temperatuur gemiddeld 1,1 graden hoger ligt dan in de pre-industriële periode (1850-1900): de wetenschappers voorspellen een stijging met 1,5 graden tegen 2040, 2 graden tegen 2060, en 2,7 graden tegen 2100.

Deze stijging, die ook zou leiden tot meer extreme weersomstandigheden zoals droogtes, overstromingen en hittegolven, is ver verwijderd van de doelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden, die is vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs, waarin de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2020 is vastgelegd en een limiet van 1,5 graden Celsius als doel is gesteld.

In het slechtst denkbare scenario, waarin de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen halverwege deze eeuw verdubbeld zou zijn, zou de stijging catastrofale niveaus kunnen bereiken, ongeveer 4 graden in 2100.

Elke graad stijging voorspelt wereldwijd ongeveer zeven procent meer neerslag, wat zou kunnen leiden tot een toename van stormen, overstromingen en andere natuurrampen, waarschuwt het IPCC.

Extreme hittegolven, die in pre-industriële tijden ongeveer één keer per decennium voorkwamen en momenteel 2,3 keer, kunnen zich in het scenario met meer dan 4 graden temperatuurstijging vermenigvuldigen tot 9,4 keer per decennium (bijna één per jaar).

Anderzijds, in de beste hypothese die door de deskundigen wordt overwogen, waarin koolstofneutraliteit (nuluitstoot) in de helft van de eeuw wordt bereikt, zou de temperatuurstijging 1,5 graden bedragen in 2040, 1,6 graden in 2060 en dalen tot 1,4 graden aan het eind van de eeuw.

De studie van de belangrijkste organisatie die de klimaatverandering bestudeert, die is opgesteld door 234 auteurs uit 66 landen, is de eerste die per videoconferentie is geëvalueerd en goedgekeurd.

Deskundigen erkennen dat emissiereducties pas over enkele tientallen jaren zichtbare gevolgen zullen hebben voor de temperatuur op aarde, hoewel de voordelen van een vermindering van de luchtverontreiniging zich al over enkele jaren zullen beginnen af te tekenen.