"We hebben hier arbeiders van het noorden tot het zuiden van het land, we gingen om een motie met onze belangrijkste eisen, die vele zijn, te presenteren, namelijk collectieve indienstneming," aldus de coördinator van de Federatie van Voedsel, Drank, Hotel en Toerisme vakbonden (FESAHT), Maria das Dores Gomes. Geconcentreerd voor het hoofdkantoor van de vereniging van hotels, restaurants en dergelijke in Portugal (AHRESP), in Lissabon, vonden de werknemers het "fundamenteel" dat de bedrijfsvereniging "reageert op alle collectieve arbeidscontracten".

Volgens Maria das Dores Gomes "verdienen de werknemers tegenwoordig praktisch het nationale minimumloon, en daarom is collectieve aanwerving van essentieel belang". Gevraagd naar de gevolgen van de Covid-19 pandemie in de sector, zei de vakbondsleider dat "het geen excuus is, want er waren jaren en jaren, zo'n zeven of acht jaar, waarin de hotelindustrie in feite in de lift zat, met grote winsten en daar zagen de werknemers hun levensomstandigheden niet verbeterd".

Tijdens de pandemie "had een groot deel van de bedrijven recht op steun van de staat, steun met overheidsmiddelen", waarbij zij aangaf dat de FESAHT daarom "niet werd gestraft". "De belangrijkste rechten van werknemers worden in twijfel getrokken, namelijk het recht op vakantie, op evenwicht tussen gezin en werk, een groot aantal bedrijven legt de urenbank op, dus op dit moment zijn de vakbonden zeer attent" , benadrukte de vakbondsfunctionaris.

Maria das Dores Gomes hekelde ook dat op dit moment bedrijven uit de verschillende sectoren die onder FESAHT vallen "de stagiaires gaan halen, ze betalen in sommige gevallen alleen de voedingssubsidie, in andere zelfs dat niet en daarom hebben ze gratis werknemers", waarbij ze zelfs sprak van "slavernij". "Het is ook niet aantrekkelijk voor jongeren, want ze worden niet begeleid door een professional. Ze worden voor de 'leeuwen' gegooid, zoals wij gewoonlijk zeggen. Het zijn stagiaires en zij vervangen vaste werknemers. Wij zijn van mening dat hier in feite sprake is van misbruik door de bedrijven", benadrukte hij.

FESAHT overhandigde AHRESP een eisenpakket en "verzoeken om vergaderingen later deze maand", volgens Maria das Dores Gomes, omdat de kwestie "zeer urgent" is. De protesterende werknemers marcheerden vervolgens naar het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, met als doel de motie te overhandigen en te verzoeken om een ontmoeting met minister Ana Mendes Godinho.

In de motie, waartoe Lusa toegang had, eisen de werknemers de "onmiddellijke heropening van alle bedrijven en vestigingen", het "herstel van alle werknemersrechten die sinds het begin van de pandemie zijn ingetrokken", de "betaling van achterstallige lonen" en de "integratie in het kader van het werk van alle ontslagen werknemers". "Ook wordt geëist dat de rechten van de werknemers worden geëerbiedigd, dat er wordt onderhandeld over collectieve arbeidsovereenkomsten, dat het minimumloon voor alle werknemers met 90 euro wordt verhoogd en dat alle onnodige beperkingen en restricties worden vermeden.