Uit het gezamenlijk epidemiologisch bulletin van het Directoraat-generaal Gezondheid en het Nationaal Instituut voor de Gezondheid, dokter Ricardo Jorge, blijkt dat de nationale incidentie (gemiddelde van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de laatste 14 dagen) is gedaald tot 326,5, terwijl deze maandag nog 336,1 bedroeg.

Op het Portugese vasteland daalde het incidentiecijfer op 11 augustus tot 331,6. Op maandag 9 augustus was dat nog 341,4.

De Rt - die een schatting geeft van het aantal secundaire besmettingsgevallen als gevolg van een persoon die drager is van het virus - bedraagt momenteel 0,94 op het gehele grondgebied van Portugal.

De Rt-gegevens en de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners binnen 14 dagen - indicatoren die de risicomatrix voor het volgen van de pandemie vormen - worden door de gezondheidsautoriteiten op maandag, woensdag en vrijdag bijgewerkt.

Het risiconiveau in de Covid-19 pandemiebewakingsmatrix is nu vastgesteld op 480 gevallen per 100 000 inwoners binnen 14 dagen in plaats van de vorige 240.

Volgens het regeringsportaal voor Covid-19 op internet "zal het toezicht op de ontwikkeling van de pandemie gebaseerd blijven op de indicatoren incidentie en Rt [overdraagbaarheidsindex], die nu zijn aangepast aan de ontwikkeling van de vaccinatie (alarmniveau gaat naar 240, risiconiveau gaat naar 480)".

De wijziging van de risicomatrix was voorgesteld door deskundigen tijdens de vergadering in Infarmed, op 27 juli.