De 90/180 dagen-regel is niet aan Portugal opgedrongen. Hij is er altijd geweest voor reizigers uit een ander land.

Hij is niet in de EU-wetgeving "verankerd". Het is een wet die door de leden van het Schengengebied is aangenomen door hun democratisch verkozen parlementen. Landen die geen deel uitmaken van het Schengengebied passen deze regel niet toe, maar kunnen andere eisen stellen.
Zoals hierboven is het geen dictaat van de mensen die in Brussel zitten, het is de wet van het land waar u reist als die door hun democratisch verkozen parlement is goedgekeurd.

Het feit dat deze regel nu wordt toegepast op burgers van het VK is een dictaat van de regering van het VK dat werd uitgevaardigd toen het besloot de EU te verlaten, waarna het VK een vreemd land werd.

Veel Britse burgers die onroerend goed bezitten in Portugal, hebben zich niet laten registreren als ingezetenen, ondanks waarschuwingen van meer dan vier jaar. Hadden zij dat wel gedaan, dan zou alles in orde zijn, aangezien Portugal besloot deze vergunningen te honoreren.

Zij zijn nog steeds beschikbaar, maar vereisen een andere aanpak nu het VK de EU heeft verlaten.

Er zij ook aan herinnerd dat zelfs indien u geregistreerd bent als ingezetene in het land waar u een tweede huis hebt, de regel nog steeds van toepassing is, maar alleen voor reizen naar een ander EU-land, bijvoorbeeld indien u geregistreerd bent in Portugal en Spanje wenst te bezoeken voor meer dan 90 dagen, dan is de regel op u van toepassing.

Vergeet ook niet om bij reizen naar Europa waar het land geen deel uitmaakt van het Schengen-gebied, na te gaan wat de vereisten zijn voor binnenkomst en verblijfsduur.

Naam en adres geheim, per e-mail