Volgens de krant Público, die het meest recente verslag van de IGAI citeert, vertegenwoordigen schendingen van de gedragsplicht van agenten van de PSP, GNR en SEF en overtredingen van de fysieke integriteit bijna twee derde van het totale aantal klachten.

Sinds 2017 is het aantal klachten bij de IGAI met ongeveer 13 procent gestegen, aldus de krant. Klachten en gerechtelijke attesten die aanleiding gaven tot onderzoeksprocessen door de IGAI stegen van 950, in 2019, tot 1.073, in 2020, toont het eerder genoemde rapport, dat ook een stijging van het aantal ingediende zaken vorig jaar laat zien, van 91 tot 124.

Ondanks de toename van het aantal klachten en tuchtprocedures heeft de IGAI slechts acht tuchtsancties toegepast, een aantal dat niettemin iets hoger ligt dan in de voorgaande jaren (zes sancties in elk jaar sinds 2017). Het verslag bevat echter geen specificaties over het type sanctie dat is toegepast, noch over de veiligheidsdienst waarop de sanctie betrekking heeft.

Een groot deel van de klachten heeft betrekking op schendingen van de gedragstaken van agenten van de PSP, GNR en SEF, goed voor 42,3 procent van het totaal. Klachten geclassificeerd als inbreuken op de fysieke integriteit zijn goed voor 20 procent van het totaal, dat wil zeggen 120 gevallen, die wordt gekenmerkt als met een "zeer aanzienlijk" gewicht, voegt de krant eraan toe.

Er waren ook 14 klachten tegen 12 agenten van de PSP wegens discriminerende praktijken. In feite is de PSP de veiligheidsdienst waarover de meeste klachten waren, met een totaal van 530, waarvan 126 aan de kaak werden gesteld met gerechtelijke attesten in verband met misdrijven tegen de fysieke integriteit (agressie en mishandeling).

In tegenstelling tot andere jaren, waarin geen sterfgevallen werden geregistreerd door toedoen van de veiligheidsdiensten, registreerde de IGAI in 2020 drie klachten: een van de GNR, een andere van de PSP en een andere van de SEF. " Twee van de sterfgevallen waren met vuurwapens (door het GNR en het PSP) en beide onderzoeken werden gearchiveerd, zonder dat werd vermeld op welke zaken ze betrekking hadden".

De IGAI heeft tot taak de veiligheidstroepen en andere diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken te controleren. Zij moet klachten beoordelen en tuchtprocedures inleiden om schendingen van de grondrechten van de burgers te onderzoeken.