In het advies van CCDR Algarve wordt gesteld dat het project in Alagoas Brancas "waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor het milieu" en wordt, in navolging van het advies van het ICNF inzake biodiversiteit, aanbevolen dat er redenen zijn om een MEB uit te voeren.

Derhalve heeft de CCDR benadrukt dat het gerechtvaardigd zal zijn het project aan een MEB-procedure te onderwerpen. ICNF stelt ook dat "als gevolg van het project dat door Almargem met verschillende partners is opgezet, het zou kunnen worden geclassificeerd als een beschermd gebied met regionale of lokale reikwijdte, en het is aan de Raad om een besluit te nemen".

Tegenover het persagentschap Lusa verklaarde Luís Encarnação dat de gemeente reeds het advies van de CCDR had ontvangen, dat was uitgebracht op verzoek van de Administratieve en Fiscale Rechtbank (TAF) van Loulé naar aanleiding van een door twee verenigingen ingediende claim. De burgemeester verzekerde dat de gemeente zich zal houden aan elke beslissing van de rechtbank.

"We hebben de hele zaak al voorgelegd aan de rechtbank met het advies van de CCDR, in navolging van wat de rechtbank had beslist. En nu gaan we wachten tot de rechtbank beslist of er een MEB moet komen of niet," aldus de burgemeester.
Luís Encarnação benadrukte dat het advies van de CCDR werd uitgebracht nadat de regionale entiteit het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen (ICNF) en het Portugese Milieuagentschap (APA) had geraadpleegd, die in het verleden geen milieuwaarden in Alagoas Brancas hadden geïdentificeerd die een MEB zouden rechtvaardigen, en nu het ICNF zijn standpunt heeft gewijzigd, heeft de CCDR een advies in die zin uitgebracht.

ICNF stelt dat "hoewel het project zich in een stedelijk gebied bevindt dat bestemd is om de betreffende stedenbouwkundige operatie uit te voeren, er echter wordt opgemerkt dat de biodiversiteit in het gebied die door de uitvoering van het project zal worden geschaad".

"CCDR heeft dit advies uitgebracht na twee entiteiten te hebben gehoord en we zullen wachten op wat de rechtbank beslist en dan zullen we de beslissing aan de projectontwikkelaar meedelen," garandeerde hij, benadrukkend dat het hier gaat om een urbanisatieplan dat het Gemeentelijk Masterplan (PDM) overlapt en dat "wettelijk goedgekeurd en van kracht is".

Naast "sancties voor de projectontwikkelaar" kan er ruimte zijn voor "strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties voor degenen die handelingen" verrichten die in strijd zijn met het PDM, namelijk voor de burgemeester en de raadsleden", die kunnen "variëren van boetes tot het verlies van mandaat".
"Niemand kan het PDM schenden door toe te staan dat er gebouwd wordt waar dat niet mogelijk is of onmogelijk te maken wat wel mogelijk is", zo motiveerde hij.

Daarom is de uitvoering van de MEB voor Alagoas Brancas afhankelijk van de beslissing van de rechtbank.