De nieuwe wet bepaalt dat buiten de beschermde gebieden mag worden overnacht "gedurende een periode van maximaal 48 uur in dezelfde gemeente".

Volgens informatie op de website van het voorzitterschap heeft Marcelo Rebelo de Sousa "zijn goedkeuring gehecht aan het decreet van de Vergadering van de Republiek dat het parkeer- en overnachtingsregime voor campers wijzigt, waarbij de wegcode wordt gewijzigd, en aan het regelgevingsdecreet nr. 22-A/98 van 1 oktober, waarbij het verkeerssignaleringsreglement wordt goedgekeurd".

De wijzigingen betreffende het parkeren van motorhomes zijn op 22 juli in de Assemblée de la République goedgekeurd, met de tegenstemmen van PCP en PEV, de onthoudingen van BE, PAN, IL en Chega en de stemmen voor van de andere parlementaire banken.
In een laatste globale stemming hebben de parlementsleden de door de parlementaire commissie Economie, Innovatie, Openbare Werken en Huisvesting ingediende vervangende tekst betreffende het parkeer- en overnachtingsregime voor motorhomes in de wegcode, namelijk de artikelen 48 en 50, uitvoerbaar gemaakt.

Volgens de goedgekeurde wetsvoorstellen, met betrekking tot artikel 50-A, "zijn het overnachten en parkeren van campers of soortgelijke voertuigen verboden in gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden die vallen onder de plannen voor kustwateren, behalve op plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn toegestaan".

"Op de rest van het grondgebied en bij gebrek aan gemeentelijke regelgeving voor de activiteit, mogen campers die zijn goedgekeurd door IMT - Instituut voor Mobiliteit en Vervoer, maximaal 48 uur in dezelfde gemeente overnachten, behalve op plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn toegestaan en waarvoor geen beperking op overnachtingen geldt", zo luidt de tekst.

Het wetsontwerp handhaaft de boete voor degenen die de regels inzake het verbod op overnachten en het parkeren van campers of soortgelijke voertuigen buiten de uitdrukkelijk voor dat doel toegestane plaatsen overtreden, "met een bedrag tussen 60 en 300 euro", tenzij de boete verband houdt met de gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en zones die onder de Coastal Waterfront Planning vallen, in welk geval "de boete tussen 120 en 600 euro bedraagt".