In vergelijking met het vorige verslag is het aantal mensen met een volledige vaccinatie in één week met 4 procent gestegen, terwijl deze stijging bij de eerste dosis 5 procent bedroeg. De meest recente gegevens van de vaccinatiecampagne gaan terug tot zondag 15 augustus en hebben betrekking op de inenting van mensen van 16 jaar en ouder.

De regio's Alentejo en Centraal blijven het verst gevorderd met het vaccinatieproces, met respectievelijk 69 en 68 procent van de bevolking met de volledige vaccinatiecyclus, gevolgd door de Algarve, Madeira en Noord, alle met 66 procent. De Azoren en Lissabon en Vale do Tejo, met respectievelijk 63 en 64 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, zijn de regio's die het verst achterlopen in het proces. De DGS wijst erop dat in het geval van de Azoren de gegevens "onderschat kunnen zijn", aangezien er een "vertraging is geweest tussen de toegediende vaccins en de registratie ervan".

Ouderen, die eerder zijn begonnen met vaccineren, behoren tot de meest gevaccineerden: 90 procent (50-64 jaar) tot 97 procent (vanaf 65 jaar) is volledig gevaccineerd. De jongere leeftijdsgroepen, die later zijn begonnen met vaccineren, hebben de laatste tijd de meeste vooruitgang geboekt: in de leeftijdsgroep 25-49 jaar heeft 70 procent van de mensen al de volledige vaccinatiecyclus doorlopen en 83 procent heeft ten minste één dosis gehad; in de groep daarboven, van de jongeren tussen 18 en 24 jaar, heeft 30 procent de vaccinatie voltooid en is 54 procent met het proces begonnen.

Het rapport telt ook, onder jongeren tussen 16 en 17 jaar, 152.292 (9 procent) met de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech vaccin en 3.780 met de tweede en laatste (jongeren met risicoziekten). In het vorige rapport waren 10.178 jongeren tussen 16 en 17 jaar gevaccineerd met één dosis. De in één week geregistreerde stijging van het aantal jongeren in deze leeftijdsgroep met de eerste dosis komt na de massale vaccinatiecampagne die afgelopen weekend is uitgevoerd.

Portugal ontving 15,3 miljoen doses vaccins en verspreidde er 14,0 miljoen over het hele grondgebied. In het land zijn sinds het begin van de pandemie, in maart 2020, 17.584 mensen overleden en 1.006.588 gevallen van besmetting geregistreerd, volgens het laatste bulletin van de DGS.