In een verklaring stelden de Nationale Autoriteit voor Verkeersveiligheid (ANSR), de GNR en de PSP dat in die periode 2.646.373 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid door middel van radar, waarvan 83 procent door SINCRO - Nationaal Snelheidscontrolesysteem (verantwoordelijkheid van ANSR).

Van de geïnspecteerde voertuigen reden er 23.048 te snel, waarvan er 11.892 werden gedetecteerd door de radars van de veiligheidsdiensten en 11.156 door die van de ANSR.

De verkeersveiligheidscampagne "Reizen zonder haast", die tussen 10 en 16 augustus plaatsvond, had tot doel bestuurders te wijzen op de risico's van snelheidsovertredingen.

De campagne, die is opgenomen in het nationale inspectieplan voor 2021, werd verspreid via de digitale media en via vijf bewustmakingsacties van de ANSR, die gelijktijdig werden uitgevoerd met inspectieoperaties van de GNR en de PSP in Alverca, Viseu, Arrifana, Castelo Branco en Porto Alto.

Tijdens de campagne werden 520 bestuurders en passagiers benaderd en voorgelicht over de risico's van snelheidsovertredingen.

Wat de ongevallen betreft, hebben de autoriteiten tijdens de campagneperiode in totaal 2.535 ongevallen geregistreerd, waarbij 17 doden, 60 zwaargewonden en 863 lichtgewonden zijn gevallen.

Volgens het persbericht waren er in vergelijking met dezelfde periode in 2020 415 meer ongevallen, 11 meer doden, 19 meer zwaargewonden en 184 meer lichtgewonden.