Deze nieuwe maatregelen werden aan het eind van de buitengewone vergadering van de ministerraad op 20 augustus aangekondigd door de minister van Staat en het voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva, die optreedt als minister-president, aangezien zij de minister-president, António Costa, tijdens zijn vakantie vervangt.

Volgens de minister maken deze maatregelen, die op 23 augustus van kracht worden, deel uit van de nieuwe fase van de versoepeling van de afsluiting - een stap die is gezet naar aanleiding van de aankondiging dat 70 procent van de bevolking in Portugal nu volledig is gevaccineerd.

Restaurants, cafés en bakkerijen

Restaurants, cafés en bakkerijen zijn vanaf volgende week beperkt tot acht personen per groep binnen en 15 personen per groep op terrassen.

Momenteel geldt in restaurants, cafés en bakkerijen een maximum van zes personen per tafel binnen en tien personen per tafel op de terrassen. De nieuwe maatregel wordt van kracht op 23 augustus.

Evenementen, doopsels en bruiloften

Volgens de minister geldt in deze tweede fase van de versoepeling van de sluitingsbeperkingen een capaciteit van 75 procent voor culturele voorstellingen (tegenover 66 procent nu), evenals voor evenementen zoals bruiloften en doopfeesten. De nieuwe maatregel gaat in op 23 augustus.

Openbare diensten

Openbare diensten, zoals burgerwinkels, zullen met ingang van 1 september zonder voorafgaande afspraak functioneren.

Mariana Vieira da Silva verklaarde dat "openbare diensten, in het geval van de burgerwinkels waar zij alleen functioneerden na voorafgaande afspraak, vanaf 1 september, en onder de voorwaarden die deze week al zijn aangekondigd, zonder voorafgaande afspraak zullen werken".

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer kent vanaf maandag 23 augustus geen capaciteitsbeperking meer.

"Het openbaar vervoer heeft niet langer een capaciteitsbeperking en het is voortaan toegestaan om de voorste zitplaatsen in het taxivervoer en in het individueel vervoer van passagiers in niet gekarakteriseerde voertuigen vanaf een elektronisch platform te gebruiken", luidt de verklaring van de ministerraad.

Het openbaar vervoer is dus niet langer onderworpen aan de beperkingen die sinds 10 juni golden, namelijk een capaciteit van twee derde en, in het geval van taxi's en TVDE, een verbod op het gebruik van de voorste zitplaatsen.


Maximale winkelcapaciteit

De maximumcapaciteit van winkels zal stijgen van de huidige vijf personen per 100 vierkante meter tot acht personen.

"Wat de capaciteit van handelszaken betreft, die vroeger vijf personen per 100 vierkante meter bedroeg, verandert deze in acht personen per 100 vierkante meter," aldus Mariana Vieira da Silva.


Het dragen van maskers op de openbare weg

Wat het verplicht dragen van maskers op de openbare weg betreft, herhaalde de minister dat de bevoegdheid om over zo'n belangrijke kwestie te beraadslagen bij de Assemblee van de Republiek berust, zodat er op dit moment geen verandering in dit opzicht is.