Het belangrijke woord in de vorige zin is "geldig"; verzekeringspolissen zijn contracten tussen de verzekeraars en hun cliënten en beide partijen hebben verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Wanneer verzekeraars weigeren een vordering te honoreren, is dat omdat het geen geldige vordering is, hetzij omdat de verzekeringnemer niet aan de voorwaarden van zijn polis heeft voldaan, hetzij omdat hij heeft geprobeerd een vordering in te dienen voor een niet-verzekerde gebeurtenis. Er is ook een kleine minderheid die op frauduleuze wijze een vordering probeert in te dienen voor zaken die zij niet bezitten, wat duidelijk geen geldige vordering is!

De belangrijkste reden voor niet-naleving van de polisvoorwaarden is het niet correct beveiligen van het onroerend goed. Indien uw polis vereist dat u specifieke maatregelen neemt om het eigendom te beveiligen, maar u dat niet doet, zal een vordering waarschijnlijk worden afgewezen.

Indien een woning langer dan 14 dagen onbewoond wordt gelaten en uw polis vereist dat het watersysteem wordt afgetapt en het water wordt afgesloten, kan, indien dit niet gebeurt, worden geoordeeld dat geen redelijke stappen werden ondernomen om ervoor te zorgen dat de woning tegen waterschade werd beschermd.

Wij ontvangen claims voor diefstal van, of schade aan inboedel wanneer de klant alleen een opstalverzekering heeft afgesloten, of voor claims op inboedelpolissen voor structurele schade aan het gebouw. In beide gevallen is er geen geldige claim, dus voordat u een claim indient, moet u uw polis controleren om er zeker van te zijn dat u de nodige dekking hebt voor de claim die wordt ingediend.

Diefstal van of schade aan kostbaarheden en persoonlijke bezittingen buitenshuis zal niet altijd worden gedekt, en indien beschikbaar is dit alleen tegen extra kosten. Portugese verzekeraars bieden deze mogelijkheid niet, maar Ibex heeft deze optie, die "All Risks" dekking heet. iPad's mobiele telefoons, horloges, sieraden, gehoorapparaten, golfuitrusting, fietsen - het zijn allemaal dingen die u verwacht mee te nemen als u uitgaat, maar tenzij u specifiek "All Risks" dekking heeft toegevoegd voor zaken als deze zijn ze niet verzekerd buitenshuis.

Voor vakantie- of huurhuizen is de dekking "Alle risico's" niet beschikbaar, evenmin als dekking voor de persoonlijke bezittingen van niet-familieleden die in uw vakantieverblijf verblijven, dus is een reisverzekering een must voor alle huurders.

Een aspect van sommige oude Portugese polissen is dat elektrische artikelen moesten worden gespecificeerd om gedekt te zijn tegen stroompieken. Het probleem ontstaat wanneer TV's, wasmachines, koelkasten, enz. in de loop der jaren zijn vervangen, maar de verzekeringspolis nooit is bijgewerkt, zodat alles wat oorspronkelijk was gespecificeerd nog steeds onder de polis is verzekerd, of het nu nog steeds in eigendom is of niet, maar de vervangende artikelen zijn dat niet. De 26" CRT-televisie die de beste op de markt was toen u hem in 1999 kocht, kan nog steeds op de polis staan, ondanks het feit dat u hem (en verschillende latere tv's) in de tussenliggende jaren hebt vervangen, maar de 60" Sony Smart TV die vorige maand €1300 kostte, IS NIET VERZEKERD.

De huidige verzekeringspolissen omvatten een "Eerste risico"-dekking tegen stroompieken die alle elektrische voorwerpen tot een bepaalde limiet dekt (meestal € 5.000) zonder dat u iets hoeft te specificeren. Als u momenteel een "gespecificeerde items"-dekking tegen stroompieken hebt, is het de moeite waard om met onze gespecialiseerde adviseurs te praten om te zien of u uw polis kunt upgraden naar een "Eerste risico"-dekking tegen stroompieken.

Als u onderverzekerd bent en er wordt een schadeclaim ingediend, zullen de verzekeraars vrijwel zeker een middelingsclausule toepassen, zodat, simpel gezegd, als u verzekerd bent voor € 100.000, maar u zou voor € 200.000 verzekerd moeten zijn, de verzekeraars maximaal 50% van een schadeclaim zullen betalen. Ibex heeft toegang tot de gemiddelde herbouwkosten van het Portugese Verzekeringsinstituut en kan u dus een bevestiging geven voor het gebied waar u woont, maar houd er rekening mee dat, omdat het om gemiddelden gaat, de herbouwkosten voor uw eigen woning hoger of lager kunnen zijn.

Al met al is de eenvoudige boodschap "Controleer uw polis" en dit geldt zowel voor recent verworven als oudere polissen, hoewel oudere polissen wellicht meer aandacht behoeven. Vraag gerust onze gespecialiseerde adviseurs om uw polis te herzien, ook als die niet door ons is geregeld, om ervoor te zorgen dat u de polis hebt die het best aan uw huidige behoeften voldoet - wat tien jaar geleden geschikt was, kan nu ongeschikt zijn.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om naar een van onze kantoren in Almancil of Tavira te gaan om de meest geschikte polis te vinden die aan uw behoeften voldoet of bel ons op 800 860 708 / 289 399 774 voor Almancil of 281 325 842 voor Tavira. Of als u dat liever doet, stuur een e-mail naar ptnews@ibexinsure.com