"De Portugese wijnexport heeft zich in de eerste helft van 2021 zeer positief gedragen en zowel in waarde als in hoeveelheid een opmerkelijke stijging laten zien in vergelijking met dezelfde periode van 2020: 14,5 procent in volume, 19,3 procent in waarde en 4,2 procent in gemiddelde prijs", aldus het ministerie van Landbouw.

Tussen januari en juni bedroeg de Portugese wijnexport aldus 435,6 miljoen euro, 70,5 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Wat de communautaire markt betreft, is de uitvoer in de eerste helft van het jaar met 14,6 % in volume en 19 % in waarde gestegen, terwijl de gemiddelde prijs met 3,8 % is gestegen.

De uitvoer naar derde landen is tot juni met 14,4 procent in volume en 19,6 procent in waarde gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Duitsland waren in deze periode de belangrijkste markten.

Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), geciteerd door het ministerie van Landbouw, is het agrovoedingscomplex in het eerste semester met 8,4 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode in 2020.

Per type product steeg tot en met juni de export van levende planten en sierteeltproducten met 51,5 procent, levende dieren met 51,3 procent en vlees, eetbare bijproducten met 27,4 procent.

"Dit is opnieuw een teken van de veerkracht van de sector en het vermogen om zich aan te passen aan de situatie van ernstige gezondheidscrisis die we nog steeds doormaken. Het ministerie van Landbouw heeft altijd aan de kant van producenten en bedrijven gestaan, met de nodige maatregelen om voorspelbaarheid en stabiliteit te garanderen in deze periode van grotere onzekerheid", aldus de minister van Landbouw, Maria do Céu Antunes.