Ik wil graag een kwestie aan de orde stellen die op mij betrekking heeft: ik ben Iers/EU-burger. Mijn Ierse rijbewijs zou in februari 2021 verlopen, dus heb ik in december 2020 al het nodige papierwerk ingediend om over te stappen op een Portugees rijbewijs. Dit was om te voldoen aan de huidige EU-wetgeving, die bepaalt dat ik een geldig rijbewijs moet aanvragen in het Europese land waar ik woon: Portugal. Ik kreeg een standaardantwoord dat alles in orde was en dat de overdracht van mijn rijbewijs "zo spoedig mogelijk" zou worden behandeld. Negen maanden later heb ik nog steeds mijn vervangingsrijbewijs niet en kan ik dus niet naar Ierland terugkeren omdat ik geen auto kan huren om te reizen wanneer ik aankom? Door Covid heb ik mijn familie al enige tijd niet gezien en nu ik volledig gevaccineerd ben, zou ik graag de gelegenheid krijgen om dat wel te doen. IMT reageert niet op telefoontjes of e-mails, zodat ik mijn zorgen niet kan wegnemen. IMT is een overheidsinstantie: wat doen zij precies dag in dag uit dat de normale dagelijkse gang van zaken op de lange baan wordt geschoven?

John O'Brien,
Per e-mail