"De weinige bussen die op straat rijden zijn overvol en de haltes zitten nog vol mensen, hoewel de gebruikers al gewaarschuwd waren", aldus José Manuel Silva.

Volgens de ambtenaar "rijden er van de meer dan 400 bussen die vanaf 6 uur 's morgens zouden moeten rijden, slechts een dertigtal op straat".

De staking, die zaterdag om 2 uur 's nachts eindigt, is bedoeld om een betere loonsverhoging te eisen dan de door het bedrijf voorgestelde 15 euro.

De werknemers wijzen erop dat het voorstel van de raad van bestuur van STCP om het loon met 15 euro te verhogen "ontoereikend is omdat het geen antwoord geeft op het hoofdprobleem, namelijk de devaluatie van de lonen van de werknemers ten opzichte van het nationale minimumloon en de waarschijnlijkheid van een stijging van de inflatie".

Ter verdediging van deze beweringen, was er reeds een staking met identieke deelname op 13 augustus en zijn er reeds twee extra stakingsdagen gepland, op 26 en 27 augustus.

"Als de raad van bestuur van STCP op 26 augustus zijn standpunt niet wijzigt, zullen we de strijd voortzetten en op 26 en 27 augustus zullen we 's ochtends bij de faciliteiten zijn en 's middags een straatdemonstratie houden, waarschijnlijk voor het stadhuis van de gemeente Porto, die 54 procent van STCP in handen heeft", verklaarde hij.

Lusa heeft getracht opheldering te krijgen van STCP, maar tot dusver zonder succes.

De onderneming heeft op 30 juni tijdens de algemene vergadering de geconsolideerde rekeningen voor 2020 goedgekeurd, een jaar waarin de vraag "nog nooit zo sterk" is gedaald, met 27,5 miljoen minder vervoerde passagiers, en de rekeningen zijn afgesloten met een verlies van ongeveer 12 miljoen euro.

Tegelijkertijd werd de nieuwe Raad van Bestuur verkozen, die nu uit drie in plaats van vijf leden bestaat, waarbij Manuel Queiró werd herbenoemd als uitvoerend voorzitter.

Sinds het begin van het jaar is het beheer van het stadsvervoerbedrijf van Porto overgenomen door de gemeenten Porto, Gaia, Gondomar, Matosinhos, Valongo en Maia.