Volgens een verklaring van de Bank van Portugal (BdP) bedroeg de schuld van de niet-financiële sector in juni 2021 762.482 miljoen euro, waarvan ongeveer 350 miljard euro betrekking had op de overheidssector en 412 miljard euro op de particuliere sector.

Volgens de centrale bank is de stijging met 14,1 miljard euro ten opzichte van eind 2020 het gevolg van stijgingen van de schuld van de overheidssector met 8,1 miljard euro en van de schuld van de particuliere sector met 6 miljard euro.

De toename van de schuld van de overheidssector "is vooral het gevolg van de toename van de schuld aan de financiële sector (4,4 miljard euro) en van de schuld aan het buitenland (3 miljard euro)".

Volgens de BdP is in de particuliere sector de schuldenlast van de bedrijven met 4 miljard euro gestegen, waarbij deze stijging "vooral te verklaren is door de financiering die zij bij de financiële sector (2,2 miljard euro) en in het buitenland (1,8 miljard miljoen euro) hebben verkregen".

De schuldenlast van particulieren steeg met 2 miljard euro, "als gevolg van de toename van de financiering door de financiële sector".

In juni 2021 bedroeg het jaarlijkse wijzigingspercentage van de totale schuldenlast van particuliere bedrijven 1,6 procent, 0,1 procentpunt meer dan eind 2020, terwijl het gemiddelde van de totale schuldenlast van particuliere bedrijven met 1,3 procentpunt steeg tot 2,7 procent.

De volgende actualisering van de schuldenlaststatistieken van de niet-financiële sector zal door de BdP op 21 september worden verricht.