"We gaan het advies van de EMA [Europese regelgevende instantie] voor een derde dosis vaccin volgen en de goedkeuring van een derde dosis staat nog niet op de agenda van de EMA. We wachten op deze beslissing", verklaarde Marta Temido, in een interview met SIC.

De regeringsfunctionaris herinnerde er ook aan dat de resultaten van enkele studies aan het eind van deze maand bekend zouden moeten zijn en dat met deze informatie rekening zal worden gehouden, evenals met de "wetenschap dat individuen geen gelijke immuunrespons hebben" op het SARS-CoV-2-virus.

Marta Temido onderschreef echter ook het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie dat de rijkste landen bij de distributie van vaccins aan armere landen met een lage vaccinatiegraad een grotere billijkheid moeten betrachten.

"Het lijdt geen twijfel dat wij dit probleem pas definitief zullen kunnen overwinnen wanneer wij er allen tegen beschermd zijn. Vandaar de inspanningen die wij als land - in het kader van de PALOP [Portugees sprekende Afrikaanse landen] en als Lid-Staat van de Europese Unie in betrekkingen met mechanismen zoals Covax - hebben geleverd om vaccins te distribueren naar meer arme landen. Het idee dat niemand veilig zal zijn, is van essentieel belang totdat wij allen veilig zijn", zei zij.

Wat de huidige epidemiologische situatie in Portugal betreft, wees Marta Temido op "enige stabiliteit" in het aantal nieuwe besmettingsgevallen in vergelijking met wat in juni of juli gebeurde, als gevolg van de verspreiding van de Delta-variant.

De minister van Volksgezondheid gaf ook commentaar op het incident met sommige vaccins in het vaccinatiecentrum Queimódromo in Porto, waarbij er een breuk was in de koudeketen, en verzekerde dat het ministerie en de taskforce nog steeds wachten op antwoorden van verschillende instellingen.

"Het is een antwoord dat de door Infarmed-deskundigen uitgevoerde analyse van de geneesmiddelenbewaking op zeer korte termijn zal geven en afhankelijk is van verschillende elementen die werden gevraagd in termen van informatie", hield zij vol, eraan toevoegend: "Wat werd gevraagd was, enerzijds, de farmaceutische bedrijven welke analyse zij hadden en, anderzijds, het Europees Geneesmiddelenbureau wat het aanbeval".

Marta Temido sloot het scenario van een mogelijke hernieuwde toediening van vaccins bij sommige van de door deze situatie getroffen gebruikers niet uit.

"De mensen worden gevolgd om elke reactie te voorkomen. We gaan beoordelen wat de stabiliteitstoestand van dat product is en wat er kan gebeuren, maar het is een verre hypothese, namelijk dat sommige mensen opnieuw moeten worden gevaccineerd. Hoewel de omstandigheden niet ideaal waren, kunnen ze nog steeds binnen het veiligheidsniveau liggen en dat is wat we willen weten", zei ze.