In een nota die aan persbureau Lusa is toegezonden, schrijven de socialistische afgevaardigden dat "de machtsovername in Afghanistan door de Taliban-troepen talrijke onzekerheden en zorgen doen rijzen over de mogelijke heropleving van het internationale terrorisme en over de eerbiediging van de fundamentele vrijheden en rechten, met name met betrekking tot vrouwen en meisjes".

"Na twee decennia van duidelijke bevordering van individuele rechten en vrijheden na de val van het Taliban-regime, dat regeerde tussen 1996 en 2001, doet de terugkeer naar de macht veel gegronde vrees rijzen dat aan het islamitisch fundamentalisme gelieerde bewegingen opnieuw bescherming zullen krijgen en dat een rigide interpretatie van de islamitische wet, de "sharia", opnieuw zal worden opgelegd, met alle gevolgen van dien voor de schending van de fundamentele vrijheden en rechten, met name van vrouwen en meisjes, die nu vrezen wat er in de nabije toekomst met hen kan gebeuren", zo wijzen zij erop.

De socialisten wijzen er ook op dat de situatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan "in het bijzonder in het centrum van de bezorgdheid van de internationale gemeenschap, met name de Verenigde Naties en de Europese Unie, heeft gestaan, rekening houdend met de ervaringen uit het verleden van het onderdrukkende Taliban-bestuur".

"Volgens gegevens van de Wereldbank heeft Afghanistan een van de laagste alfabetiseringspercentages ter wereld, maar het betreft vooral vrouwen, namelijk 30 procent, terwijl dat bij mannen 55 procent is", zeiden zij.

De vrees is dat vrouwen "het recht verliezen op vrije toegang tot beroepen in het algemeen, onderwijs en de mogelijkheid om betrokken te raken bij maatschappelijke en politieke organisaties".

"Ze zijn bang om eenvoudige dingen te verliezen, zoals het recht om alleen op stap te gaan, naar school te kunnen gaan en te kunnen leren en lesgeven, een eigen zaak te hebben, een auto te besturen of deel te nemen aan sportwedstrijden", voegen ze eraan toe, en wijzen ook op de vrees dat "gedwongen huwelijken, zweepslagen en steniging en andere ernstige beperkingen van persoonlijke vrijheden en rechten weer aan de orde van de dag zijn".

In dit verband stemden de PS-afgevaardigden "ernstig bezorgd te zijn over de mogelijkheid dat Afghanistan opnieuw een vrijplaats voor terrorisme wordt en dat de rechten, vrijheden en garanties worden onderdrukt, met bijzondere nadruk op vrouwen en meisjes, en riepen zij op om de verworvenheden die in twee decennia zijn bereikt te handhaven en te versterken".

De Taliban veroverden Kabul op 15 augustus, als bekroning van een offensief dat in mei begon, nadat de terugtrekking van de VS- en NAVO-strijdkrachten was begonnen.