Catarina Martins verklaarde dat het niet aansluiten van afvalwater op de nieuwe zuiveringsinstallatie "een van de voorbeelden is van het slechte milieubeleid dat is gevoerd".

"Er werd een nieuwe zuiveringsinstallatie gebouwd om te doen alsof de problemen van de Ria Formosa werden opgelost, maar er werden geen basissaneringen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het rioolwater naar de zuiveringsinstallatie gaat, zodat we nog steeds lozingen in de Ria hebben", beschuldigde zij.

Volgens de afgevaardigde veroorzaken de lozingen grote schade aan het "evenwicht in de biodiversiteit" van het hele landschap, dat "beschermd" is op nationaal en Europees niveau, en ook aan de "economische activiteit van vele gezinnen" van schelpdierenverzamelaars die "afhankelijk zijn van de oogst van tweekleppigen", die "zo vaak" verboden is omdat de kwaliteit van het water "de vangst ervan niet toelaat".

Catarina Martins gaf als voorbeeld dit geval in Olhão en onderstreepte dat basissanering in de 21e eeuw "niet langer een punt van discussie mag zijn bij gemeenteraadsverkiezingen", maar benadrukte dat deze kwestie "nog steeds een noodzaak is waar de gemeenten niet op hebben gereageerd".

Volgens de leider van BE is het noodzakelijk om "deze trieste en absurde realiteit onder ogen te zien", namelijk het "gebrek aan sanitaire basisvoorzieningen in het land", en is het "van fundamenteel belang" om basisinfrastructuur aan te leggen ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

In een toespraak die al vooruitblikt op de gemeenteraadsverkiezingen van 26 september, achtte zij het van essentieel belang "vaart te zetten" achter het milieuproject - ter bescherming van het land - dat "begrijpt" welke milieu-uitdagingen ons te wachten staan en dat "niet vergeet" om "aan de mensen en hun levenskwaliteit te denken".