De waarschuwing komt dagen voordat ze haar functie als secretaris-generaal van de Internationale Astronomische Unie (UAI) neerlegt, een functie waarin ze in augustus 2018 werd verkozen, voor een termijn van drie jaar.

De astronome, die de balans opmaakte en wees op uitdagingen voor de astronomie, verlaat haar post op 26 augustus, maar zal nog drie jaar doorgaan als adviseur van de UAI, waarbij ze kan deelnemen aan de besluiten van de organisatie zonder te kunnen stemmen.

Teresa Lago noemde het "vervuilende effect" van "duizenden microsatellieten" op de nachtelijke "kwaliteit van de hemel" een "probleem".

Volgens haar zijn deze kleine satellieten weliswaar "uiterst belangrijk voor de communicatie", maar beperken zij de astronomische waarnemingen, met name die van zeer verafgelegen hemellichamen, die een geringere lichtsterkte hebben.

"Onze telescopen brengen hun leven door met het registreren van de passage van microsatellieten omdat zij veel helderder zijn dan verre objecten", zei zij, erop wijzend dat de UAI "probeert de bouwers te beïnvloeden" zodat "de astronomie kan doorgaan" in alle golflengten van het licht.

Een van de oplossingen is het aanbrengen van "afdekkingen op microsatellieten" om hun zichtbaarheid vanaf de aarde te verminderen.

Bovendien heeft de UAI geprobeerd landen ervan te overtuigen "bewustere" straatverlichting in te voeren die het zicht op de hemel niet overschaduwt.

Teresa Lago is van mening dat de astronomie "een belangrijke rol" speelt bij het mobiliseren van de urgentie van de bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering, waarbij zij wijst op de gevoeligheid van astronomen, vanwege het werk dat zij doen, voor "het unieke karakter van de Aarde, voor de moeilijkheid om een Aarde 'twee' te vinden of voor de bijna onmogelijkheid om een Aarde 'twee' te krijgen of daar te komen".

"Er is geen Aarde B," waarschuwde ze.

De Covid-19 pandemie, die de UAI ertoe heeft gebracht "vele wetenschappelijke vergaderingen" uit te stellen, werkvergaderingen op afstand te houden en de activiteiten van de opleidingsscholen voor jonge astronomen op te schorten, zou volgens Teresa Lago "een cruciaal moment kunnen zijn om een veel zichtbaarder en veel invloedrijker actie te voeren".

"Wij hebben geen bevoegdheden op het gebied van het klimaat op aarde, maar de leden van de UAI zijn bezorgd en gevoelig voor de urgentie om iets te doen", benadrukte zij, eraan toevoegend dat "wanneer je werkt met de ruimte, wanneer je de aarde ziet als slechts een kleine planeet, er geen grenzen zijn, geen rassen, geen scheidingen".

De Internationale Astronomische Unie is opgericht op 28 juli 1919.

Portugal trad in 1924 tot de organisatie toe en is een van de 82 landen met een zetel in de Algemene Vergadering en met stemrecht bij de verkiezing van het bestuur en bij zaken als het activiteitenplan en de begroting.

Naast de "nationale leden", waarbij landen worden vertegenwoordigd door een instelling (in het geval van Portugal is dat de Portugese Astronomievereniging), heeft de UAI "individuele leden", 12.167 actieve beroepsastronomen uit 92 landen, waaronder 78 Portugezen.

De UAI is de instantie die officieel de toekenning van een naam aan een hemellichaam, zoals een planeet, een asteroïde of een sterrenbeeld, erkent en de fundamentele natuurkundige en astronomische constanten en de astronomische nomenclatuur vaststelt.

Wetenschappelijk onderzoek, communicatie met het publiek, onderwijs, opleiding en de ontwikkeling van minder welvarende regio's of landen, gebaseerd op de astronomie, zijn de "pijlers" van het "huis" dat Teresa Lago in haar management "de noodzaak voelde op te ruimen". Zij stelde regels op, creëerde een gedragscode, keurde een "strategisch plan voor tien jaar" goed en kreeg meer vrouwen zoals zij zover om aan de activiteiten deel te nemen.