Uit gegevens die op 25 augustus zijn vrijgegeven door het statistische instituut van de EU, Eurostat, blijkt dat "uit jaarlijkse vergelijkingen blijkt dat het aantal nieuwe inschrijvingen van bedrijven in het tweede kwartaal van 2021 met 53 procent is gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar, terwijl het aantal geregistreerde faillissementen met 24 procent is gestegen".

Eurostat wijst erop dat er in deze statistieken een daling van het aantal faillissementen was in de eerste twee kwartalen van 2020, toen de Covid-19 pandemie begon en meer geaccentueerd werd, als gevolg van "overheidsmaatregelen om bedrijven tijdens de crisis te steunen, waardoor bedrijven dit scenario konden vermijden".

Wat de kwartaal-op-kwartaalvariatie betreft, merkt het bureau voor de statistiek op dat in het tweede kwartaal van 2021 het aantal uitgesproken faillissementen in de EU met 1,8 procent is gestegen ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar, terwijl het aantal nieuwe inschrijvingen van bedrijven met 5,3 procent is gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal.

In het algemeen is er volgens Eurostat sprake van een "dalende trend in het aantal faillissementsverklaringen", hoewel er tussen 2017 en 2019 ook sprake was van enige stijgingen, die zich nu ook voordoen.

En na "aanzienlijke dalingen in het eerste en tweede kwartaal van 2020" in verband met de belastingmaatregelen die landen hebben genomen om de economische gevolgen van de pandemie te voorkomen, "volgde het aantal faillissementsverklaringen vervolgens een opwaartse trend sinds het derde kwartaal van 2020, die zich ook in het tweede kwartaal van 2021 voortzette", aldus de organisatie.

Wat het aantal nieuwe bedrijfsregistraties betreft, dat steeg in de EU van 2015 tot eind 2019, volgens Eurostat, dat erop wijst dat "de trend werd onderbroken met een daling in het eerste en tweede kwartaal van 2020, om zich in het derde kwartaal van 2020 weer te herstellen".

"Er was een lichte daling in het vierde kwartaal van 2020. Het aantal registraties vertoonde vervolgens een zeer lichte stijging in het eerste kwartaal van 2021 en een meer zichtbare stijging in het tweede kwartaal van 2021", voegt het eraan toe.

Portugal op de tweede plaats

Uitgesplitst naar lidstaat werden onder de beschikbare gegevens voor het tweede kwartaal van 2021 de grootste kwartaalstijgingen van het aantal nieuwe bedrijfsregistraties waargenomen in Ierland (+213,6 procent), Portugal (+36,1 procent) en Slowakije ( +19,7 procent), terwijl de grootste dalingen werden geregistreerd in Bulgarije, Litouwen (beide -4,1 procent) en Roemenië (-3,5 procent).

Ook bij een vergelijking van het tweede kwartaal van 2021 met het eerste kwartaal van dit jaar werd onder de EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, de grootste stijging van het aantal faillissementsaanvragen opgetekend in Litouwen (+21,5 procent), Slowakije (+20,3 procent) en Estland (+19,1 procent), terwijl de grootste dalingen werden opgetekend in Roemenië (-35,5 procent), Polen (-30,8 procent) en Nederland (-6,3 procent).

Uitgesplitst naar activiteit zei het bureau voor de statistiek dat, na een scherpe daling van het aantal nieuwe bedrijfsregistraties in alle economische sectoren, dit aantal in het eerste en tweede kwartaal van 2021 is gestegen, met name in de sectoren vervoer, informatie en communicatie, financiële activiteiten en verzekeringen.

Wat faillissementen betreft, is het aantal faillissementsverklaringen in het tweede kwartaal van 2021 vooral toegenomen in de bouwnijverheid en de informatie- en communicatiediensten.