In een vandaag aan persbureau Lusa toegezonden verklaring heeft de academie van Alentejo bekendgemaakt dat er "met het oog op de huidige humanitaire crisis in Afghanistan" in totaal "10 banen voor Afghaanse werknemers" bij de instelling beschikbaar zullen worden gesteld. Een bron van de UÉ, die door Lusa werd gecontacteerd, legde uit dat deze banen "op verschillende gebieden binnen de universiteit" zullen zijn, afhankelijk "van de kennis die de werknemers hebben".

Tegelijkertijd zal de Universiteit van Évora "in een uitzonderlijk toelatingsstadium, mits met de voogdij overeengekomen, toegang verlenen aan Afghaanse studenten die van plan zijn in Portugal een hogere studie te volgen". "Het is voor ons onmogelijk onverschillig te blijven voor het lijden van het Afghaanse volk en, heel specifiek, van de Afghaanse vrouwen", aldus de decaan van de UÉ, Ana Costa Freitas, die dit initiatief rechtvaardigde. Voor de decaan "moet de bescherming van de mensenrechten, zoals het recht op onderwijs, worden gewaarborgd". "En als hoofd van een instelling voor hoger onderwijs die tot taak heeft kennis te produceren en over te dragen, kan ik mij niet aan de verantwoordelijkheid onttrekken dat wij op de een of andere manier, en binnen onze mogelijkheden, een actieve bijdrage moeten leveren", zo betoogde zij.

Dit is "een initiatief dat aansluit bij de waarden van de instelling", namelijk "de eerbiediging van de menselijke waardigheid en de afwezigheid van sociale, etnische of confessionele discriminatie". Het is ook een initiatief dat op één lijn ligt met andere instellingen, waaronder het Regionaal Directoraat voor Cultuur van Alentejo, "om een onderkomen te vinden voor een welkomstfase" van deze Afghanen, zei hij.

De Universiteit van Évora heeft ook gezegd dat zij haar beschikbaarheid reeds heeft meegedeeld aan het Ministerie van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs (MCTES), dat toezicht houdt op de instelling. Het initiatief "wordt momenteel gearticuleerd met het ministerie van Buitenlandse Zaken (MFA)", en "praktische kwesties met betrekking tot het [respectieve] politieke, institutionele en juridische kader zullen binnenkort bekend zijn".

De UÉ herinnerde er ook aan dat in 2015, in de context van de crisis in Syrië, een groep studenten uit dat land werd verwelkomd in de academie van Alentejo. "Wij hebben, in totaal, op nationaal niveau, via het door Jorge Sampaio in 2013 opgerichte Global Platform for Assistance to Syrian Students, ongeveer 30 Syrische universiteitsstudenten ondersteund die hun studies hebben voortgezet" in Portugese instellingen voor hoger onderwijs, herinnerde de academie zich.

De Taliban hebben op 15 augustus de controle over Kaboel overgenomen, waarmee een offensief werd afgesloten dat in mei begon, toen de terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten en de NAVO begon. Internationale troepen zijn sinds 2001 in het land, als onderdeel van het offensief onder leiding van de Verenigde Staten tegen het extremistische regime (1996-2001), dat op zijn grondgebied de leider van Al Qaida, Osama bin Laden, verwelkomde, die in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Met de inname van de hoofdstad komt een einde aan een 20 jaar durende buitenlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan van de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten, waaronder Portugal.