Volgens een verklaring van de vereniging gaat het om de toeristische onderneming Reserva IDILUZ, in de gemeente Sesimbra, ten zuidwesten van Aldeia do Meco. Het gaat om een project van meer dan 83 hectare in de speciale beschermingszone (ZEC) Arrábida/Espichel, dat voorziet in de bouw van 112 wooneenheden en ondersteunende structuren.

"De uitvoering van dit project en van de andere zal onvermijdelijk leiden tot een verlies van de ecologische waarde van het gebied, een zeer aanzienlijk verlies van de integriteit van het ecosysteem en een verlies van de doeltreffendheid van het netwerk van ecologische corridors van het stadsgewest Lissabon, en de uitvoering ervan zal een flagrante schending betekenen van het correcte beheer dat voor de ZEC Arrábida/Espichel noodzakelijk is".

De vereniging plaatst met name vraagtekens bij het "gedrag" van het Instituut voor Natuur- en Bosbehoud en de Regionale Coördinatie- en Ontwikkelingscommissie van Lissabon en Vale do Tejo, "gezien de voortdurende presentatie en de daaropvolgende goedkeuring van onroerend goed-toerismeprojecten met rechtstreekse toewijzing in kwetsbare habitats", en is van mening dat "de milieu-instanties zich neerbuigend hebben opgesteld ten aanzien van de vernietiging van natuurwaarden".

Zero verklaarde dat het "Natura 2000-netwerk opnieuw bedreigd wordt" en was van mening dat er "een duidelijke invloed is van economische actoren met politieke macht, die duidelijk particuliere belangen bevoordelen".

"De uiteindelijke goedkeuring van deze onderneming is eens te meer een demonstratie van het onvermogen en de permissiviteit van de overheid om de verplichtingen van de Portugese Staat op het gebied van ruimtelijke ordening te handhaven met het oog op het behoud van de beschermde gebieden en de aanwezige natuurwaarden", aldus de vereniging, die een nieuwe klacht bij de Europese Commissie aankondigde.

ZERO heeft reeds een klacht ingediend bij de Europese Commissie over de aantasting van de integriteit van ZEC Arrábida/Espichel met betrekking tot de reeds goedgekeurde projecten "Pinhal do Atlântico" en "Aldeamento Turístico do Pinhal da Prata" en zal overgaan tot een gezamenlijke actualisering van de klacht van voornoemde entiteit wegens de toegenomen risico's die voortvloeien uit het voornemen om het onlangs goedgekeurde project "ETOSOTO Cabo Espichel Eco-hotel" te installeren en de huidige "Allotment Operation of the Reserva IDILUZ tourist development", die nog steeds op goedkeuring wacht".