"In de herfst keren de optimale omstandigheden voor de verspreiding van ademhalingsvirussen terug. Als we het vaccinatieplan niet voltooien en of de incidentie tegen die tijd niet een stuk omlaag brengen, zullen we de komende maanden nauwelijks een gunstige ontwikkeling doormaken", vertelt de onderzoeker van het Instituto de Medicina Molecular aan Lusa.

Terwijl Portugal onder de landen van de Europese Unie aan kop gaat wat betreft het percentage mensen dat ten minste één dosis vaccin tegen covid-19 heeft gekregen (82,05%), dan staat het land volgens de gegevens van vandaag van de statistische site Onze Wereld op Gegevens ook bovenaan - zesde van de 27 - wat betreft het dagelijkse gemiddelde van het aantal gevallen in de laatste zeven dagen per miljoen inwoners (228,34).

Boven Portugal staan in deze indicator alleen Ierland, dat aan de leiding gaat met 374,4, Cyprus (350,71), Griekenland (313,74), Frankrijk (309,42) en Estland (230,14).

Uit de meest recente nationale gegevens blijkt dat in Portugal reeds 72% van de bevolking volledig is gevaccineerd en 80% ten minste één dosis vaccin tegen covid-19 heeft gekregen, maar ook dat het aantal besmettingen in de laatste 14 dagen 312, 8 op nationaal niveau bedraagt.

"Vaccinatie op zich is geen garantie tegen covid-19. Het is een belangrijk wapen, maar zolang het virus met enige overvloed circuleert, zoals nu het geval is, bevinden we ons niet echt in een situatie die we als positief kunnen beschouwen", waarschuwt Miguel Castanho.

Volgens de onderzoeker van het Instituut voor Moleculaire Geneeskunde van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Lissabon is nog steeds ongeveer 30% van de bevolking ouder dan 16 jaar niet volledig gevaccineerd, en daar komt nog een hoog percentage kinderen en jongeren bij die zich in dezelfde situatie bevinden.

"In totaal zullen we ongeveer 40% tot 50% van de totale bevolking hebben zonder vaccinatie of zonder volledige vaccinatie. Deze 40 à 50% vormen een zeer aanzienlijke bevolkingsfractie, die in staat is de vermenigvuldiging van het virus te verlengen, vooral in de huidige context, waarin het virus zeer overvloedig aanwezig is en derhalve veel mensen met het virus in contact komen", benadrukte de biochemicus.

Als een van de oorzaken voor het behoud van de hoge incidentie van gevallen, wijst Miguel Castanho op de Delta-variant, verantwoordelijk voor 100% van de SARS-CoV-2 infecties in het land, volgens de laatste gegevens van het Nationaal Instituut voor Gezondheid Dokter Ricardo Jorge (INSA) .

Deze variant "heeft de situatie veel erger gemaakt, omdat bekend is dat één dosis vaccins een zeer geringe bescherming biedt en dat er zelfs bij volledig gevaccineerde mensen sprake is van een daling van de werkzaamheid van het vaccin met 13% ten opzichte van de Britse variant", aldus de specialist.