"Volgens de bepalingen van de nieuwe regeling van de Bioscoopwet, specifiek met betrekking tot het tarief van 1 procent dat van toepassing is op exploitanten van audiovisuele diensten op aanvraag via abonnement, schat de ICA dat de verwachte inkomsten voor 2022 tussen de 1, 0 [miljoen] en 1,2 miljoen euro zullen liggen", aldus het instituut.

Dit bedrag impliceert dat de ICA niet verwacht dat het nodig zal zijn om een beroep te doen op het punt in de wet dat bepaalt dat, indien het niet mogelijk is om de "relevante winst" van een streamingdienst te bepalen, de te betalen vergoeding overeenkomt met 1 miljoen euro.

Dit tarief is in oktober door het parlement goedgekeurd, met stemmen voor van de PS en PAN. Op 25 augustus heeft de regering in Diário da República de regeling van de nieuwe bioscoopwet gepubliceerd, waarin is bepaald dat de vergoeding van 1 procent door deze platforms uiterlijk op 30 april van het jaar volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft, aan de ICA moet worden afgedragen.

De heffingen zullen afkomstig zijn van betaalde diensten zoals Netflix, HBO Portugal, Disney+, Amazon Prime Video, en andere. De wet bepaalt ook verplichtingen voor deze bedrijven om in inhoud te investeren, eveneens op basis van "relevante winst".