De nieuwe wet inzake parkeren voor campers, die bepaalt dat buiten beschermde gebieden mag worden overnacht "gedurende een periode van ten hoogste 48 uur in dezelfde gemeente", is op 24 augustus in werking getreden, maar werd pas op 23 augustus bekendgemaakt.

Wet 66/2021, waarbij de regeling inzake parkeren en overnachten voor campers wordt gewijzigd en het verkeersreglement en het verkeerssignaleringsreglement worden gewijzigd, is op 23 augustus in het Diário da República bekendgemaakt.

Het decreet is op 6 augustus afgekondigd door Marcelo Rebelo de Sousa, nadat het op 22 juli in de Assemblée de la République was goedgekeurd met de stemmen van de PCP en de PEV tegen, de onthouding van BE, PAN, IL en Chega, en de stemmen vóór van de overige parlementaire partijen.

In een laatste globale stemming hebben de afgevaardigden de door de parlementaire commissie Economie, Innovatie, Openbare Werken en Huisvesting ingediende vervangende tekst betreffende het parkeer- en stallingregime voor kampeerauto's die in de wegcode is opgenomen, namelijk de artikelen 48 en 50 -THE, uitvoerbaar gemaakt.

Volgens de wet, met betrekking tot artikel 50-A, "zijn het overnachten en parkeren van campers en dergelijke verboden in gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden die vallen onder de kustplannen, behalve op de plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn toegestaan".

"Op de rest van het grondgebied en bij gebrek aan gemeentelijke regelgeving voor de activiteit mogen door het IMT - Instituut voor Mobiliteit en Vervoer - goedgekeurde motorhomes maximaal 48 uur in dezelfde gemeente overnachten, behalve op plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn toegestaan en waarvoor geen beperking op overnachtingen geldt", luidt de tekst die vandaag is gepubliceerd.

In het decreet wordt het onderscheid gehandhaafd tussen het bedrag van de boete voor wie de regels overtreedt, die "wordt bestraft met een boete van 60 tot 300 euro", tenzij de boete wordt opgelegd in gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden die onder de plannen voor kustplanning vallen, in welk geval "de boete 120 tot 600 euro bedraagt".

Het decreet bepaalt ook dat de overtreder, na kennisgeving van de overtredingen, onmiddellijk kan overgaan tot vrijwillige betaling van de boete, een situatie die "overeenkomt met de betaling van een boete voor het minimumbedrag".


Author
TPN/Lusa