De regionale afdeling van het centrum van de medische vereniging (SRCOM) zei dat uit de reactie van de bevolking van Portugal "diepe erkenning" sprak voor het werk en de toewijding van de artsen en beroepsbeoefenaars die bij het proces betrokken waren.

"Het werk dat de huisartsen hebben ontwikkeld, is van essentieel belang geweest voor het welslagen van het vaccinatieproces. Tijdens de bezoeken die wij aan de vaccinatiecentra in de regio Centro hebben gebracht, hebben wij de inzet, de toewijding en de resultaten van de huisartsen kunnen constateren".

De voorzitter van de vereniging, Carlos Cortes, onderstreept dat "het een onmetelijke trots is voor Portugal, en voor de regio Centro, dat de Europese doelstelling van 70 procent van de gevaccineerde bevolking reeds is bereikt".

De CSROM wijst erop dat volgens de gegevens van het Directoraat-generaal Gezondheid de regio Centro (80 procent bij het ter perse gaan van deze pers) het verst gevorderd is in dit proces, met 79 vaccinatiecentra, vlak na Alentejo, die de "ranglijst" aanvoert.

De voorzitter van SRCOM uitte zijn "diepe gevoel van dankbaarheid jegens de gehele bevolking, met name jegens de jongeren en tieners die alle angsten hebben overwonnen en zich op expressieve wijze naar de vaccinatiecentra in de regio Centro en in de rest van het land hebben begeven".

"We staan aan de top van de wereldvaccinatie, hetzij door de schitterende organisatie onder leiding van vice-admiraal Henrique Gouveia e Melo en zijn' task force', hetzij door de adhesie van de bevolking", voegde hij eraan toe.

Sinds het eerste uur van dit proces voert het SRCOM onder het motto "Protecting the Future" een bewustmakingscampagne over vaccinatie tegen Covid-19 om gemoedsrust en veiligheid over te brengen.

"Vaccinatie is absoluut van fundamenteel belang", aldus Carlos Cortes, die benadrukte dat "dit succes een collectieve daad van solidariteit en zorg voor anderen is".