"Volt vraagt waarom de criteria niet zijn herzien en andere opties niet zijn overwogen, zoals stemmen per post of het uitzonderlijk tellen van deze stemmen in de dagen na de verkiezingen, waarbij ervoor gezorgd wordt dat elke stem is geteld", staat in een verklaring van Volt.

In de verklaring spreekt Volt Portugal zijn "afschuw uit over het feit dat de Assemblée de la République, die meer dan genoeg tijd heeft gehad om dit te doen, geen belangstelling heeft getoond voor het wijzigen van een organieke wet die duizenden kiezers heeft verhinderd en opnieuw zal verhinderen om hun burgerlijk en grondwettelijk stemrecht uit te oefenen", onder verwijzing naar organieke wet 3/2020.

De Volt waarschuwt voor de "mogelijke ongrondwettelijkheid" van de wet in kwestie, die voor 2021 de uitzonderlijke regeling van het recht op vervroegd stemmen voor kiezers in verplichte lockdown vastlegt en het stemmen toestaat aan burgers die zich tot zeven dagen voor de stemming hebben geregistreerd op het platform voor vervroegd stemmen.

Volgens de partij heeft de wetgeving ongeveer 130.000 kiezers verhinderd hun stemrecht uit te oefenen tijdens de presidentsverkiezingen van 2021, die plaatsvonden op 24 januari, omdat 246.000 kiezers zich tot een week voor de verkiezingen hadden geregistreerd op het platform voor vervroegde stemmingen, maar 379.000 kiezers op de dag van de verkiezingen in lockdown zaten omdat ze besmet waren met Covid-19 of omdat ze "onder actief toezicht" stonden.

"Het is gemakkelijk in te zien dat meer dan 130.000 kiezers verhinderd zullen zijn geweest hun stemrecht uit te oefenen", aldus de partij.

Aangezien de organieke wet niet is gewijzigd, waarschuwt de Volt dat "kiezers die na 19 september besmet zijn of in profylactische isolatie zitten, verhinderd zullen zijn hun stemrecht uit te oefenen", en voorspelt dat er op dat moment "ongeveer 75.000 besmette mensen met Covid-19 of in profylactische isolatie" zouden kunnen zijn die om die reden niet naar de stembus zullen kunnen gaan.

"In een tijd waarin 70 procent van de volwassen bevolking is gevaccineerd, is het onbegrijpelijk dat duizenden Portugezen voor de tweede keer in hetzelfde jaar een fundamenteel recht wordt ontzegd", benadrukt Volt vice-voorzitter Mateus Carvalho.

De Volt vindt het dan ook "ontoelaatbaar dat de Assemblée de la République sinds januari tot op heden niet heeft gecorrigeerd wat er bij de presidentsverkiezingen is misgegaan", en wijst erop dat de "gevolgen" van de organieke wet in kwestie "elke afgevaardigde of parlementaire fractie ertoe hadden moeten aanzetten de nodige wijzigingen voor te stellen om een soortgelijke situatie te voorkomen" bij de gemeenteraadsverkiezingen.

"Er is een kans gemist om een eventuele ongrondwettigheid te corrigeren, veroorzaakt door een wet die uiteindelijk de burgerlijke uitoefening van het stemrecht voor duizenden kiezers heeft verhinderd", aldus de partij.

De Volt doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in drie gemeenten: Lissabon, Porto en Tomar.

De gemeenteraadsverkiezingen staan gepland voor 26 september.