In 2020 keek slechts 66 procent van de Portugezen tussen 16 en 74 jaar televisie of video's (waaronder films en series) via streaming, wat lager is dan het gemiddelde van 74 procent in de Europese Unie.

Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat Portugal het vijfde land in de Europese Unie (EU) is waar in 2020 het minste mensen televisie of video's via streamingdiensten keken.

Van streaming tot videospelletjes: uit de studie van Eurostat bleek dat 38 procent van de Portugezen in dezelfde leeftijdsgroep vorig jaar het internet gebruikte om spelletjes te spelen of te downloaden, een percentage waarmee Portugal op de 8e plaats komt van de 27 lidstaten en boven het EU-gemiddelde van 34 procent. Beide ranglijsten worden aangevoerd door Nederland.

Diensten zoals Netflix, HBO of Disney+ werden het meest bekeken in Nederland en Cyprus (95 procent), gevolgd door Finland en Malta, beide met 93 procent. De laagste gebruiksniveaus in de EU werden opgetekend in Roemenië (37 procent) en Bulgarije (44 procent).

Wat spelletjes betreft, overtrof Nederland in 2020 de andere landen van het communautaire blok, met 56 procent van de bevolking die betrokken is bij dit soort amusement, gevolgd door Malta en Denemarken, met 47 procent. De laagste percentages komen opnieuw uit Bulgarije, met 16 procent, en ook uit Polen (19 procent).