Volgens een bericht in de krant Público wil Rosa Monteiro meer vrouwen en jongeren uit achterstandsgebieden bij STEAM-opleidingen (wetenschap, techniek, kunst, technologie en wiskunde) betrekken.

Tot 10 september staan twee aanbestedingen voor steun uit het herstel- en veerkrachtplan (PRR) open voor universiteiten en polytechnische instituten: de Jonge Impuls en de Impuls voor volwassenen.

Het programma "Jonge Impuls" heeft tot doel het aantal afgestudeerden, masters en doctoraten in STEAM-onderwerpen te verhogen, terwijl het programma "Impuls voor volwassenen" tot doel heeft partnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen en werkgevers tot stand te brengen om de kwalificaties van werknemers (ouder dan 23 jaar) door middel van korte opleidingscursussen als hefboom te gebruiken.

Volgens de door de krant Público geciteerde verordening moeten de aanvragen worden ingediend via partnerschapsovereenkomsten en/of consortia en kan het steunbedrag variëren tussen 2 miljoen euro en 40 miljoen euro voor de periode 2021-26.
Tot de vermelde doelstellingen behoren het bevorderen van een grotere participatie van jongeren in het hoger onderwijs en het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters.

Volgens de aankondiging moeten "allianties/programma's concrete maatregelen bevatten om ongelijkheden te verkleinen, hetzij in economische termen, waarbij wordt getracht de instroom in het hoger onderwijs van studenten uit achterstandsgebieden te bevorderen, hetzij in termen van gender, waarbij wordt getracht de instroom van studenten van het vrouwelijk geslacht in de STEAM-gebieden te bevorderen".

In de brief die Monteiro aan de rectoren van de universiteiten en de voorzitters van de polytechnische scholen heeft gestuurd, vraagt zij hun te proberen "van deze gelegenheid gebruik te maken om de participatiegraad van meisjes en vrouwen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologieën te verhogen".