In een nota aan journalisten is de nationale directeur van Chega van mening dat de eventuele "eis van een digitaal certificaat in bedrijven" het "opleggen van onaanvaardbare discriminatie bij de toegang tot een baan en de normale deelname aan het sociale, burgerlijke en arbeidsleven" vormt.

Wat betreft de verplichte overlegging van het digitale certificaat of een negatieve Covid-19-test om in het weekend toegang te krijgen tot hotels en lokale accommodatie of restaurants, stelt Chega dat deze maatregel "in strijd is met de grondwet van de Portugese Republiek en notoir onevenredig blijkt te zijn met het doel dat ermee wordt beoogd".

"Bovendien zien we in zeer weinig landen in de wereld maatregelen met deze kenmerken die zijn aangenomen door de Portugese regering", wijst de partij.

In de verklaring die aan journalisten is gestuurd, verklaart Chega dat zij "de regering via de Assemblée de la République formeel zal vragen wat zij van plan is te doen met betrekking tot deze absurde, illegale en ongerechtvaardigde eisen van bedrijven, aangezien het de regering is die verantwoordelijk is voor de verdediging van de rechten van werknemers en burgers".

Diário de Notícias en Jornal de Notícias hebben gemeld dat de werkgevers erkennen dat vaccinatie tegen Covid-19 niet kan worden opgelegd aan werknemers die thans in de bedrijven werkzaam zijn, maar zij geven toe dat het mogelijk is de toelating van nieuwe werknemers tot functies te beperken tot degenen die een volledige vaccinatie hebben ondergaan.