Volgens de statistieken van het Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding (IEFP) zijn in juli in de regio Noord in totaal 139.940 werklozen ingeschreven, een daling van 12,5% ten opzichte van februari, de maand waarin 159.942 werklozen waren ingeschreven.

In februari werd de groeitrend van het aantal in de arbeidsbureaus ingeschreven personen omgebogen, en sindsdien registreert de regio Noord een daling van het aantal werklozen.

In die maand telde de regio Noord 159.942 werklozen, in maart 158.483, in april 156.362, in mei 149.074, in juni 142.343 en in juli 139.940.

Van het totale aantal sollicitanten bij de arbeidsbureaus in de regio in juli was meer dan de helft (58 procent) vrouw, een trend die de afgelopen zes maanden is waargenomen.

In vergelijking met februari daalde het aantal in juli ingeschreven personen die op zoek waren naar een nieuwe baan met 12,9 procent, nadat het aantal werklozen was gedaald van 146.506 tot 127.554.

Het aantal ingeschrevenen op zoek naar hun eerste baan registreerde in vergelijking met februari een daling van 7,8 procent, van 13.436 naar 12.386 werklozen in juli.

In vergelijking met juli 2020, de maand waarin het goed was voor 154.667, registreerde de regio Noord 14.727 minder mensen ingeschreven in werkgelegenheidscentra. In vergelijking met dezelfde periode van 2019 is het echter goed voor 15.694 meer werklozen.

Volgens de statistieken van het IEFP waren het in juli de gemeenten Vila Nova de Gaia en Porto die het hoogste aantal werklozen in de regio registreerden, met respectievelijk 16.230 en 12.319 geregistreerde personen.

Deze twee gemeenten worden gevolgd door Matosinhos (7.608 geregistreerde werklozen), Gondomar (7.500), Braga (6.609) en Guimarães (5.887).

In het land daalde het aantal bij arbeidsbureaus ingeschreven werklozen in juli met 9,5 procent j-o-j en met 2,4 procent j-o-j ten opzichte van juni.

Volgens het IEFP waren eind juli 368.704 werklozen ingeschreven bij de arbeidsbureaus van het vasteland en de autonome regio's, een aantal dat 66,5 procent vertegenwoordigt van een totaal van 554.797 sollicitaties.

Het totale aantal geregistreerde werklozen in het land was lager dan in dezelfde maand van 2020 (-38.598 personen, een daling van 9,5 procent) en ook lager dan in de voorgaande maand (-9.168 werklozen, een daling van 2,4 procent).