"Met steun van Mar 2020 lopen er 81 projecten van aquacultuurbedrijven, waarmee een investering van 102,8 miljoen euro is gemoeid en die 40,94 miljoen euro overheidssteun krijgen", staat in een vandaag vrijgegeven nota op de 'website' van Mar 2020. Van het totale aantal projecten zijn er 39 in de Algarve, 16 in de regio Centro, 12 in Lissabon, acht in het noorden, vier in Alentejo, één op de Azoren en één op Madeira. Volgens hetzelfde document zullen deze projecten de produktiviteit en de diversificatie verhogen van bijvoorbeeld algen, tong, tarbot, zeebaars, zeebrasem, forel en schelpdieren, namelijk oesters, kokkels en mosselen.

Anderzijds worden 44 onderzoeks- en innovatieprojecten ontwikkeld, waarmee een investering van ongeveer 26,5 miljoen euro is gemoeid. De onderzoeken in kwestie zijn bedoeld om de studie van soorten als micro- en macroalgen, zeekomkommers, inktvissen of snapper te versterken, offshore-productie op te bouwen en te testen, en voedingsmiddelen te ontwikkelen om het "specifieke welzijn van elke soort" te verbeteren en ziekten te beperken. "Aquacultuur heeft een beperkte ecologische voetafdruk en draagt bij tot de instandhouding van ecosystemen en biodiversiteit. Het is dan ook een sector met een sterk groeipotentieel wat de bevoorrading van de voedselketen met voedzame en gezonde levensmiddelen betreft. De groei van de sector is een duidelijke inzet om de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid te bevorderen", zo wees hij erop.

Het operationele programma Mar 2020, dat deel uitmaakt van Portugal 2020, is gericht op de uitvoering van de steunmaatregelen die zijn opgenomen in het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (FEAMP), met als prioriteiten de bevordering van het concurrentievermogen en de economische duurzaamheid, de ecologische en sociale cohesie en de versterking van de territoriale cohesie. De totale toewijzing voor dit programma bedraagt 508 miljoen euro, waarvan ongeveer 116 miljoen euro afkomstig is uit de nationale overheidsbegroting en de resterende 392 miljoen euro uit het FEAMP.