Op 27 augustus presenteerde AFPOP, Portugals grootste vereniging van buitenlandse ingezetenen, een bijgewerkte versie van hun informatiefolder voor spoedeisende hulp in ziekenhuizen aan CHUA-directeuren Dr. Paulo Neves, Dra. Patrícia Rego en verpleegkundig directeur Enfª Mariana Santos van de Algarve-ziekenhuisgroep CHUA (Centro Hospitalar Universitário do Algarve), die de ziekenhuizen van de nationale gezondheidsdienst van de regio beheert.

De folder, die in het Engels en Duits wordt gepresenteerd, zal in de wachtkamers van de spoedeisende hulp beschikbaar zijn voor familieleden van iedereen die met spoed in het ziekenhuis is opgenomen en geeft informatie over wat er met de gewonde persoon gebeurt zodra deze in de spoedeisende hulp is opgenomen.

Bij de presentatie van de folders namens de vereniging zei Michael Reeve, directeur van de vereniging: "Het idee kwam voort uit een persoonlijke ervaring een paar jaar geleden, toen ik naar de eerste hulp van het ziekenhuis van Portimão moest met wat nierstenen bleken te zijn en mijn vrouw enkele uren in de wachtkamer zat zonder dat iemand haar kon uitleggen wat er aan de hand was. Ik besloot toen om dit met de leiding van het ziekenhuis te bespreken en we waren het erover eens dat een folder niet alleen de familie van de patiënt zou helpen, maar ook het personeel van de eerste hulp." Die eerste folder was een succes, maar toen veranderde de structuur van de SNS-ziekenhuizen in de Algarve en viel de communicatieverbinding weg.

Marisa Neves, de AFPOP-medewerkster die het nieuwe folderproject coördineerde, legde uit: "We hebben twee jaar geleden opnieuw contact opgenomen met het ziekenhuis om te zien of ze met ons wilden werken aan een nieuwe, bijgewerkte folder en het project is van start gegaan. Maar toen begon natuurlijk de Covid-kwestie en de prioriteiten veranderden en de wachtkamers van de spoedeisende hulp werden gesloten, zodat niemand daar nog kon wachten."

Dr. Paulo Neves, die de folders en posters van AFPOP in ontvangst nam, zei: "We hopen dat dit partnerschap, nu vernieuwd, een nauwere en diepere institutionele samenwerking tussen CHUA en AFPOP mogelijk zal maken, ten gunste van de gezondheidszorg die aan iedereen door de NHS in de regio Algarve wordt verstrekt."

Dra Patrícia Rego voegde hieraan toe: "Dit partnerschap is erg belangrijk voor ons bij CHUA, omdat het meer duidelijkheid en vertrouwen geeft aan buitenlandse gebruikers van de spoedprocedures, om hen de beste resultaten in de gezondheidszorg te geven."

Enfermeira Mariana Santos verwelkomde de folders namens het verplegend personeel en zei: "Ik geloof dat dit partnerschap met AFPOP een aanwinst zal zijn bij het verlenen van zorg aan de bevolking, omdat het overwinnen van culturele en taalverschillen, de gezondheidswerkers dichter bij de buitenlandse ziekenhuisgebruikers zal brengen."

De folders zullen beschikbaar zijn op de Spoedeisendehulpafdelingen in Portimão, Faro, Lagos, Loulé, Albufeira en V.R.S. António. Familieleden die wachten op een patiënt die in een van deze ziekenhuizen is opgenomen, moeten bij de receptie vragen om de informatiefolder voor spoedgevallen. Er zal een poster aan de muur in die wachtkamers hangen om ze aan te prijzen. De folder is uiteraard gratis en biedt informatie over het triagesysteem, wat er met de patiënt gebeurt bij aankomst, welke informatie het personeel nodig heeft, wat er gebeurt na de screening, de ontslagprocedure, bezoek- en patiëntenrechten, contactinformatie voor noodgevallen en ook enkele nuttige zinnen.