Het bedrijf zei dat in die periode "de totale bedrijfskosten €760,5 miljoen bedroegen", een "daling van €313,1 miljoen (-29,2 procent)" in vergelijking met de eerste helft van 2020, "grotendeels verklaard door de materiële vermindering van de volgende posten: brandstofkosten (-40,4 procent), verkeersexploitatiekosten (-43,7 procent), personeelskosten (-8,6 procent) en afschrijvingen en waardeverminderingen (-20 .8 procent)".

"Deze vermindering is het resultaat van de herstructureringsmaatregelen die het bedrijf heeft uitgevoerd, namelijk de inkrimping van het personeelsbestand - sinds 31 december 2020 hebben in totaal 1.302 werknemers het bedrijf verlaten, wat neerkomt op een vermindering van 16 procent van het personeelsbestand - , en de onderhandelingen over akkoorden met de vakbonden via welke salarisherzieningen werden vastgelegd", leest dezelfde verklaring.

In de eerste helft van dit jaar heeft TAP zijn verliezen teruggebracht tot 493,1 miljoen euro, een herstel met 15,3 procent, oftewel 88 miljoen euro, vergeleken met de negatieve resultaten van 582 miljoen euro in dezelfde periode van het voorgaande jaar.