"Tot dusver heeft de Europese Commissie 48,5 miljard euro aan voorfinanciering toegekend aan negen lidstaten", aldus Veerle Nuyts, woordvoerster voor economische en financiële zaken van het dagelijks bestuur van de Gemeenschap.

"We kijken ernaar uit om de voorfinanciering aan andere lidstaten in de loop van september voort te zetten", voegde Veerle Nuyts eraan toe.

Begin augustus heeft de Europese Commissie 2,2 miljard euro aan Portugal toegekend voor de voorfinanciering van 13 procent van het onlangs goedgekeurde herstel- en veerkrachtplan (Recovery and Resilience Plan - PRR), dat een totaalbedrag van 16,6 miljard euro vertegenwoordigt.

De Europese Commissie heeft ook 2,25 miljard euro aan Duitsland uitbetaald als voorfinanciering, wat overeenkomt met 9 procent van de financiële toewijzing voor het RRP van het land.

"Deze voorfinancieringen zullen helpen om de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen in het Duitse RRP op gang te brengen", aldus Veerle Nuyts tegen de pers.

Naast Portugal (2,2 miljard euro) en Duitsland (2,25 miljard euro) zijn de negen lidstaten die al over initiële financiering beschikken om het herstel van Covid-19 na de crisis te ondersteunen: Luxemburg (12,1 miljoen euro), België (770 miljoen euro), Griekenland (4 miljard euro), Italië (24,9 miljard euro), Litouwen (289 miljoen euro), Spanje (9 miljard euro) en Frankrijk (5,1 miljard euro).

Portugal was de eerste lidstaat die zijn nationale plan om toegang te krijgen tot de middelen uit het herstel- en veerkrachtmechanisme - een centraal onderdeel van het "NextGenerationEU"-pakket dat in de EU is overeengekomen om de crisis van Covid-19 te boven te komen - formeel bij Brussel indiende en ook de eerste lidstaat die het plan goedgekeurd zag en als een van de eerste landen middelen ontving.

Brussel onderstreepte toen dat "deze betaling zal bijdragen tot het opstarten van de toepassing van essentiële maatregelen op het gebied van investeringen en hervormingen die in het Portugese herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet", en een "historisch moment in de uitvoering van het Portugese PRR" zal vormen.

De Portugese PRR, die op 13 juni groen licht kreeg van de Commissie en precies een maand later formeel werd goedgekeurd door de Ecofin-Raad, heeft een totale waarde van 16,6 miljard euro, namelijk 13,9 miljard euro aan niet-terugvorderbare subsidies en 2,7 miljard euro aan zachte leningen.

Tegen het einde van het jaar wil de Commissie een totaalbedrag van maximaal 80 miljard euro vrijmaken in de vorm van langetermijnfinanciering, aan te vullen met kortlopende EU-obligaties, met het oog op de financiering van de eerste uitbetalingen aan de lidstaten. die de lidstaten in het kader van het instrument "NextGenerationEU" verwachten.

De middelen zullen worden gebruikt voor de financiering van het herstel- en veerkrachtmechanisme, dat wordt geraamd op 672,5 miljard euro (prijzen van 2018) en het kernelement vormt van "NextGenerationEU", het fonds van 750 miljard euro dat in juli 2020 door de Europese leiders is goedgekeurd voor het economisch herstel van de EU na de crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Momenteel hebben 16 EU-landen hun RRP's goedgekeurd om toegang te krijgen tot Covid-19-financiering na de crisis, en naar verwachting zullen de uitbetalingen van voorfinanciering worden voortgezet.


Author
TPN/Lusa