David Sousa, die met Lusa sprak over de dinsdag gepubliceerde richtlijnen van het Directoraat-generaal Volksgezondheid (DGS), die het volgende schooljaar flexibeler zullen zijn, zei dat de maatregelen geen groot nieuws brengen en dat de rol van de scholen niet zal worden veranderd. "Het was niets nieuws, noch door de verklaringen van de staatssecretaris van Volksgezondheid van vorige week, noch door de verklaringen in de media deze week. Het was al voorzien dat er geen grote veranderingen zouden komen. De epidemiologische situatie is zoals zij is en er is reeds geconstateerd dat de handhaving van de tot nu toe geldende regels, dat wil zeggen die welke betrekking hebben op de bescherming zoals het gebruik van een masker, afstand houden, handen wassen, ruimten luchten, vanuit ons gezichtspunt gehandhaafd zou moeten blijven", zo zei hij.

Volgens de vice-voorzitter van ANDAEP zijn de veranderingen klein, maar kunnen ze wel degelijk een bijdrage leveren zodat wanneer er een positief geval van covid-19 is, er minder gevolgen zijn voor een groter aantal leerlingen. "Van wat wij lezen is er geen grote verandering en zijn dit maatregelen die afhangen van de beslissingen van de gezondheidsautoriteiten. Wat de rol van de scholen betreft, wordt alles gehandhaafd, dat wil zeggen dat we geen wijzigingen hoeven aan te brengen. Alle regels die al in het plan stonden, blijven in deze richtsnoeren", zei hij.

David Sousa onderstreepte tegenover Lusa dat de wil van de schooldirecteuren blijft: dat tijdens het volgende schooljaar het onderwijs 100 procent ter plaatse is. "Onze wens blijft: tijdens dit jaar zijn er geen scholen die moeten sluiten, dat het onderwijs 100 procent ter plaatse is, dat is onze belangrijkste doelstelling. Alles wat in dit verband wordt gedaan is, gezien de omstandigheden van de ontwikkeling van de pandemie, belangrijk voor ons. Het ergste zou zijn dat we weer moeten opsluiten, een school moeten sluiten, veel klassen moeten opsluiten, dat is het grote probleem dat we koste wat kost willen vermijden", zei hij.

Als onderdeel van de maatregelen voor scholen om de Covid-19-pandemie te bestrijden, zullen in het volgende schooljaar niet langer hele klassen gedwongen worden om twee weken thuis te blijven wanneer een positief geval wordt vastgesteld, zoals vanaf april gebeurde, toen de DGS het actieprotocol voor deze situaties herzag. De richtsnoeren zijn nu herzien, twee weken voor het begin van de schoolperiode, en zullen flexibeler zijn, aangezien contacten die als een laag risico worden beschouwd of die negatief testen, naar school moeten terugkeren.

Volgens de op de website van de DGS gepubliceerde referentie kunnen de gezondheidsautoriteiten in een "cluster-" of uitbraaksituatie besluiten tot sluiting van een of meer klassen of delen van de school, of van de hele onderwijsinstelling. Het document voegt er echter aan toe dat "contacten met een laag risico en/of contacten van contacten wier test negatief is, de profylactische isolatie moeten onderbreken en de respectieve onderwijsactiviteit moeten hervatten".

Dit is het belangrijkste nieuws voor het volgende schooljaar, dat tussen 14 en 17 september begint met bijzondere aandacht voor het herstel van het leren dat tijdens de covid-19-pandemie is getroffen, een werk waarvoor de DGS zegt ook gevoelig te zijn. In de nieuwe richtsnoeren wordt het overgrote deel van de gezondheidsvoorschriften gehandhaafd, waaronder het verplichte gebruik van een masker vanaf 10 jaar en "sterk aanbevolen" voor de jongsten, vanaf de 1e cyclus.

Net als vorig schooljaar, bij de heropening van de scholen in april, zullen ook nu screenings worden uitgevoerd voor het begin van de lessen, en wel bij leraren en personeel van alle onderwijsniveaus en leerlingen vanaf de 3e cyclus. Deze screenings zullen in drie fasen worden uitgevoerd: aan het eind van de eerste lesweek zullen de schoolvakmensen worden getest, in een traject dat op 6 september begint en op 17 september eindigt. De leerlingen van het secundair onderwijs volgen gedurende de volgende twee weken, tussen 20 september en 1 oktober, en ten slotte de leerlingen van de 3e cyclus, tussen 4 en 15 oktober.