Dit is de voornaamste conclusie van een studie van de Bocconi-universiteit van Italië, gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, waarbij gebruik is gemaakt van numerieke modellen en gegevens uit 22 landen zijn geanalyseerd.

Pandemieën zijn een belangrijke drijvende kracht achter de veranderingen in de menselijke bevolking en beïnvloeden zowel het sterftecijfer als de geboortecijfers.

Uit voorlopige gegevens blijkt nu dat de covid-19-pandemie het geboortecijfer in hoge-inkomenslanden heeft doen dalen.

Uit de gegevens blijkt dat de pandemie in zeven van de 22 onderzochte landen gepaard ging met een aanzienlijke daling van het bruto geboortecijfer die groter was dan voorspeld op grond van de trends in het verleden.

De bruto geboortecijfers daalden met 8,5% in Hongarije, met 9,1% in Italië, met 8,4% in Spanje en met 6,6% in Portugal.

De gegevens verschaffen informatie over verschillende fasen van de eerste golf en wijzen erop dat in sommige landen, zoals Frankrijk en Spanje, een herstel van de geboortecijfers werd waargenomen in maart 2021 in vergelijking met juni 2020.

Voor deze landen markeerde de maand juni 2020 het punt waarop de eerste golf van de pandemie afnam, wat mogelijk op een ommekeer wijst.

Volgens de auteurs laten de resultaten de impact van de pandemie op de bevolkingsdynamiek zien en kunnen zij politieke implicaties hebben voor kinderopvang, huisvesting en de arbeidsmarkt.