In vergelijking met juli 2019 is de index voor juli 2021 echter met 1,1 procent gestegen, zo blijkt uit gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

"Deze resultaten worden nog steeds beïnvloed door een basiseffect, omdat de vergelijking zich richt op maanden die door de pandemie zijn getroffen, met jaar-op-jaar dalingen van 4,5 procent en 1,5 procent in respectievelijk juni en juli 2020", stelt het INE.

De ontwikkeling van de geaggregeerde index is te danken aan twee segmenten, namelijk een jaar-op-jaar groei van 2,8 procent in voedingsmiddelen (5,0 procent in juni) en een stijging van 2,4 procent in non-food producten (9,2 procent in juni). De indexcijfers van deze groepen stegen met respectievelijk 5,8 en 7,5 procent (7,0 en 13,3 procent in de voorgaande maand, in dezelfde volgorde).

Na een jaar-op-jaarmutatie van 1,3 procent in juni daalde het werkgelegenheidsindexcijfer weer tot 1,0 procent in juli. De beloning en het aantal gewerkte uren stegen op jaarbasis met respectievelijk 4,0% en 3,3%, terwijl de veranderingen in juni nog 8,0% en 10,7% bedroegen.