Kortetermijnbeleggers zijn beleggers die beleggen in financiële instrumenten die bedoeld zijn om minder dan één boekjaar in een beleggingsportefeuille te worden aangehouden. In veel gevallen worden dergelijke beleggingen slechts enkele weken aangehouden, en in het geval van handelaren misschien zelfs maar enkele uren. Langetermijnbeleggers daarentegen zijn mensen die beleggen in financiële instrumenten op lange termijn die zij meer dan 5-8 jaar aanhouden. De definitie kan echter veranderen, afhankelijk van aan wie u het vraagt. Sommige financiële instellingen definiëren lange termijn als alles langer dan 1 jaar, maar het beleggingsvenster van 1-5 jaar wordt vaak gezien als een middellange termijn belegging.

Wat is beter: Beleggingen op korte of lange termijn?

Uw financiële doelstellingen bepalen of korte- of langetermijnbeleggingen beter voor u zijn. Hetzelfde activum kan een korte- of langetermijnbelegging zijn, afhankelijk van de benadering van de belegger - aandelen in handen van een daghandelaar zouden worden geclassificeerd als een kortetermijnbelegging, terwijl aandelen in handen van een pensioenfonds een langetermijnbelegging zouden zijn.

De verschillen tussen korte- en langetermijnbeleggingen

Risicoprofiel

Kortetermijnbeleggers hebben de neiging de voorkeur te geven aan beleggingen met een hoger risico/rendement, zoals aandelen. Sommige aandelen kunnen vrij volatiel zijn, zoals die in technologie of cryptocurrency. Deze kunnen het potentieel bieden voor snelle winsten, maar natuurlijk kan de waarde van aandelen zowel dalen als stijgen.

Passief vs. actief

Kortetermijnbeleggers zijn meestal actiever bij het beheren van hun portefeuille omdat ze vaker wijzigingen aanbrengen om beter te presteren dan de markt. Lange-termijnbeleggers hanteren doorgaans een meer passieve benadering van vermogensbeheer.

Volatiliteit

Kortetermijnbeleggers staan doorgaans open voor meer volatiele activa dan langetermijnbeleggers omdat kortetermijnhandelaars doorgaans vertrouwen op de volatiliteit van aandelen om winst te realiseren.

Beleggingsdoelen

Beleggers die onmiddellijke doelen hebben, zullen geneigd zijn te kiezen voor kortetermijnbeleggingen. Als u een handelaar bent die afhankelijk is van de investering om uw levensonderhoud te betalen, dan zal uw doel zijn om binnen de volgende week of maand inkomen te maken. Andere kortetermijnbeleggers die op zoek zijn naar een fonds voor een aankoop, zoals een auto of een vakantie, zullen over het algemeen op zoek zijn naar kortetermijnbeleggingen. Degenen die op zoek zijn naar een pensioeninkomen zullen kiezen voor opties op langere termijn.

Wat zijn mijn opties voor langetermijnbeleggingen?

Beleggingen op lange termijn omvatten activa die minder liquide zijn dan aandelen, zoals onroerend goed en obligaties, maar aandelen die gedurende meerdere jaren worden aangehouden, zijn ook uitstekende langetermijnbeleggingen. Deze beleggingen bieden de mogelijkheid tot aanzienlijke groei en zijn bestand tegen schommelingen of dalingen in de markt. Beleggers die op zoek zijn naar diversificatie kunnen kiezen voor een multi-assetfonds, waarbij het risico wordt gespreid over meerdere activaklassen. Dit beschermt uw kapitaalbelegging in het geval van een daling in een of meer specifieke sectoren.

Nexus Global Solutions en Nexus Global Dynamic Portefeuilles

De Nexus Global Solutions Portfolio is een actief beheerd, wereldwijd gespreid, multi-asset fonds. Er is een dubbele focus op kapitaalbescherming en kapitaalgroei over de beleggingshorizon op middellange tot lange termijn. Dit fonds belegt voornamelijk in ontwikkelde aandelenmarkten (ca. 45%), maar spreidt het risico over een brede waaier van geografische en sectorale spreiding, evenals over andere activaklassen, waaronder gilts, obligaties, grondstoffen, vastgoed en contanten.

Het Nexus Global Dynamic fonds is een wereldwijd gediversifieerd aandelenfonds dat de nadruk legt op vermogensgroei op middellange tot lange termijn. Het maakt gebruik van een dynamische assetallocatie die de aandelenmix voortdurend aanpast naarmate de markten stijgen en dalen, en heeft blootstelling aan de belangrijkste ontwikkelde economieën en selectief aan groeiende economieën.

Beide portefeuilles zijn uitstekende opties voor langetermijnbeleggingen. Ze zijn geoptimaliseerd voor kapitaalgroei over een beleggingstermijn van meer dan 5 jaar en samengestelde groei op de lange termijn is een uitstekende motor voor het rendement op beleggingen.

Advies van Blacktower Financial Management

Om uw beleggingsopties te begrijpen is heel wat onderzoek vereist. Blacktower Financial Management heeft een jarenlange expertise om ervoor te zorgen dat u uw portefeuille optimaliseert om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken. Neem vandaag nog contact op met een van de vertegenwoordigers van ons kantoor in Lissabon voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Blacktower in Portugal

De Blacktower kantoren in Portugal kunnen u helpen uw vermogen zo goed mogelijk te beheren. Voor meer informatie contacteer uw plaatselijk kantoor.

Antonio Rosa is de Associate Director van Blacktower in Lissabon, Portugal.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd advies inzake vermogensbeheer in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via: (+351) 214 648 220 of e-mail ons op:info@blacktowerfm.com.