"Ondanks de onbetwistbare vooruitgang die we hebben geboekt bij de bestrijding van deze pandemie, met name na het succes van de vaccinatiecampagne, wijst de epidemiologische situatie erop dat een robuust niveau van preventieve maatregelen moet worden gehandhaafd", aldus de instelling in een verklaring die aan Lusa is toegezonden.

De stichting stelt dat de Delta-variant, met een besmettingscapaciteit die 60% hoger ligt dan de vorige variant, en de wetenschap dat het vaccin niet doeltreffend genoeg is om besmetting of overdracht van het virus volledig te voorkomen, verdere maatregelen rechtvaardigen.

De instelling benadrukt ook als "niet geruststellende" factoren de hoge incidentie van gevallen (310 per 100.000 inwoners, met een gemiddelde van 2.317 nieuwe gevallen per dag in de afgelopen week), een hoog niveau van actieve gevallen (45.542) en een sterftecijfer dat "nog steeds zeer actief" is (dagelijks gemiddelde van 11 sterfgevallen in de afgelopen week), samen met de niveaus van ziekenhuisopnamea, zowel op de afdeling als op de intensive care (respectievelijk 733 en 151).

"Het is voorbarig om het einde van het verplichte gebruik van het ademhalingsbeschermingsmasker in de openbare buitenruimte te overwegen wanneer de veilige sociale afstand niet gewaarborgd is. In dezelfde zin is het onze mening dat het gebruik van maskers verplicht moet blijven in alle openbare binnenruimten", verdedigt de Fundação Portuguesa do Pulmão.

"Het besluit om een einde te maken aan het gebruik van maskers moet pas worden overwogen wanneer we uit de vierde epidemiegolf komen, wanneer een groter percentage van de bevolking volledig gevaccineerd is (de zo gewenste groepsimmuniteit) en de epidemiologische markers van SARS-Cov-2-infectie een veiliger beheersing van de pandemie laten zien", voegt hij eraan toe.

De minister van Volksgezondheid, Marta Temido, verklaarde op de 19e dat het besluit over het gebruik van maskers op straat onder de bevoegdheid van de Assemblee van de Republiek valt.

De president van de republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, pleitte er vorige week voor om het verplichte gebruik van het masker pas half september te beëindigen en riep jongeren op om zich voor het begin van het schooljaar tegen Covid-19 te laten vaccineren.

Covid-19 heeft wereldwijd minstens 4.472.486 sterfgevallen veroorzaakt, onder de meer dan 214,5 miljoen infecties door het nieuwe coronavirus die sinds het begin van de pandemie zijn geregistreerd, volgens het meest recente verslag van het Agence France-Presse.

In Portugal zijn sinds maart 2020 17.711 mensen overleden en 1.033.165 bevestigde gevallen van infectie geregistreerd, volgens gegevens van het Directoraat-generaal Gezondheid.

De ademhalingsziekte wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 coronavirus, eind 2019 ontdekt in Wuhan, een stad in centraal China, en momenteel met varianten geïdentificeerd in landen als het Verenigd Koninkrijk, India, Zuid-Afrika, Brazilië en Peru.