Volgens het Spaanse persbureau Efe zijn de vier weggedeelten die tolvrij blijven de rijkswegen AP-2 en AP-7 en de gemeentelijke wegen C-32 en C-33, die het toneel zijn geweest van grote verkeersopstoppingen en protesten van anti-tolbewegingen.

Slechts 120 kilometer weg in Catalonië is nu tolplichtig, namelijk de C-32, met de Garraf-tunnels, en de C-16, tussen Sant Cugat-Terrassa-Manresa, met concessies die pas aan het eind van het volgende decennium zullen aflopen.

De voorbereidingen voor de afschaffing van de tol zijn dinsdag op sommige punten begonnen en rond 20.00 uur reden er al auto's rond zonder te betalen op plaatsen als de La Roca-tol, op de AP-7.

De minister van vervoer, mobiliteit en stedelijke agenda, Raquel Sánchez, gaf toe dat een van de grote onbekenden is hoe tolvrije wegen op lange termijn zullen worden onderhouden, en verduidelijkte dat de regering een systeem van vervuilingsheffing wil toepassen, hoewel ze zei dat dat "niets te maken zal hebben" met het huidige tolsysteem.

De Spaanse regering heeft reeds verklaard "ervan uit te gaan dat zij een concurrerend en duurzaam wegennet wil, om te garanderen dat deze infrastructuur hoofdzakelijk kan worden gefinancierd door de mensen die er gebruik van maken, volgens het motto 'wie vervuilt betaalt'".

De afschaffing van de tolheffing in Catalonië betekent een besparing van 752 miljoen euro per jaar voor de automobilisten in de autonome regio en in Aragon.

De Europese Commissie heeft van haar kant gevraagd om in 2024 een nieuwe vorm van betaling in te voeren die uitgaat van het principe dat wie het meest gebruik maakt van de infrastructuur en wie het meest vervuilt, betaalt.