Dezelfde bron verklaarde aan persbureau Lusa dat een onderzoek naar deze situatie "gaande is" en dat de veehouderijen die verdachte gevallen melden zich bevinden in de gemeenten Serpa, Moura, Barrancos, Mértola, Beja, Portel en Évora.

In de gemeenten Évora en Portel zijn de verdenkingen tot dusverre niet "in het laboratorium bevestigd", voegde dezelfde bron eraan toe, waarbij hij benadrukte dat deze dierziekte "niet overdraagbaar" is op de mens.

De ontdekking van gevallen van blauwtong bij schapen heeft het Directoraat-generaal voor Voedsel en Veterinaire Geneeskunde (DGAV) er dinsdag reeds toe gebracht een verklaring uit te geven waarin het Alentejo eveneens tot "gebied met beperkende maatregelen voor serotype 4" van het virus verklaart.

Met deze verklaring van het DGAV voegt Alentejo zich bij de regio Algarve, die reeds "onderworpen was aan beperkingen door serotype 1 en serotype 4 van het blauwtongvirus".

In deze nota, gepubliceerd op de website van het DGAV en geraadpleegd door Lusa, legt de organisatie uit dat de beperking in Alentejo het gevolg is van de "detectie van positieve resultaten voor serotype 4 [van het blauwtongvirus] in de gemeente Serpa, in augustus" .

Er is een verplicht vaccinatiegebied voor de serotypes 1 en 4 ingesteld, dat de hele Algarve bestrijkt, terwijl de hele Alentejo deel uitmaakt van een ander verplicht vaccinatiegebied voor dieren voor serotype 4.

"Verplichte vaccinatie van volwassen fokschapen en jongen bestemd voor de fokkerij is de meest doeltreffende maatregel geweest om de ziekte onder controle te krijgen, en het is ook raadzaam om de resterende dieren van gevoelige soorten te vaccineren", wordt ook vermeld in een recente mededeling van het DGAV.

Wat de overige regio's van het nationale grondgebied betreft, "zij zijn blauwtong-vrije zones", voegt het DGAV eraan toe.

Blauwtong of bluetongue is een epizoötische ziekte van virale etiologie die herkauwers treft, met vectortransmissie, opgenomen in de lijst van verplichte nationale en Europese aangifteziekten en in de lijst van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE).