In een interview met TVI zei António Costa: "We hebben momenten gekend waarop we vreesden dat we naar de bodem zouden zinken, maar vandaag zijn we, dankzij de vaccinaties, nog maar enkele weken verwijderd van het punt dat we kunnen stellen dat we de pandemie onder controle hebben. De pandemie is niet verdwenen, zij zal zich over de wereld blijven verspreiden, het risico van de vermenigvuldiging van varianten op andere continenten blijft bestaan, maar we zullen erin slagen een punt van veiligheid te bereiken".

In het interview betoogde de premier dat de Portugese economie (met name het bedrijfsleven) een grote veerkracht aan de dag legt, waarbij hij zijn stelling vooral motiveerde op basis van het huidige werkloosheidscijfer.

"Gelukkig zitten we niet op de Titanic en is het schip ook niet aan het zinken. Integendeel, het schip heeft bewezen de storm goed te kunnen doorstaan. Ik denk dat we in een goede conditie zijn om door kalme wateren te varen", voegde hij eraan toe.

In een toespeling op de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan (PRR) zei António Costa dat hij zich bewust is van "de enorme uitdagingen" waar zijn regering voor staat en weigerde zeer negatieve gevolgen te zien door het einde van de overheidssteun voor de economie en de bevolking .

"Deze trend [in steun] is aan het afnemen. Er was een tijd dat de intensiteit van de steun zeer hoog was, toen we veel bedrijven hadden die hun toevlucht namen tot ontslagen en veel banen die werden ondersteund door ontslagen, maar geleidelijk aan is deze steun niet langer nodig", beweerde hij.

Op dit punt bepleitte de premier dat Portugal "weer boven het Europese gemiddelde groeit, zoals in 2017, 2018 en 2019 is gebeurd".